×
Meniu

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

…………………Primăria oraşului Leova………………

autoritatea  publică

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

specialist în domeniul planificare– 1 funcție temporar vacantă

 Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22.

Contacte: telefon: 02632-22-06

Scopul general al funcţiei:

 • Reglementarea administrării bugetului sub aspectul respectării clasificației bugetare și a legislației bugetar fiscal

Sarcinile de bază: conform fișei postului

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă, din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;
 • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;
 • nu are antecente penale;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de concurs care conţine:
 • formularul de participare conform regulamentului
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii superioare
 • copia carnetului de muncă
 • certificatul medical
 • cazierul juridiciar.
 • Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografie;

– Constituţia Republicii Moldova;
– Codul Fiscal al Republicii Moldova ;
– Legea contabilităţii, nr. 113-XVI din 27.04.2007 ;
– Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003;
– Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
– Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
– Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;
– Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
– Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;
– Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
– Codul administrative 2018
– Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 15 august 2022,inclusiv, ora 17.00