×
Meniu

Economia orașului

Pe teritoriul oraşului Leova sunt înregistraţi 150 de agenţi economici, dintre care circa 81 sunt întreprinderi cu drept de persoană fizică. Cele 1570 ha de pământ cu destinaţie agricolă sunt lucrate de 221 de gospodării ţărăneşti.

Principalii agenţi economici din oraş sunt:

– Întreprinderea vinicolă Leovin S.A., care are tradiţii vechi în domeniul vinicol. La moment societatea este dotată cu utilaj modern de producere şi îmbuteliere a vinului, dispunând de 1,5 mln. dal de păstrare a produselor vinicole. Producţia întreprinderii este exportată în volum de 95% în Rusia, Ucraina, Kazahstan, Germania.

– Un alt agent economic este cooperativa de consum Universcoop Leova, care activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, producerii şi achiziţionării de produse agricole. Cifra de afaceri anuală a cooperativei este de peste 15 mln. lei.

În oraş activează SA „Apă-Canal Leova” care prestează servicii de asigurare cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei oraşului, şi ÎM „Salubr-Leova” care prestează servicii de salubrizare prin colectarea selectivă a deşeurilor la 20 platforme de tip închis şi 25 platforme de tip deschis.

Pe teritoriul oraşului funcţionează 146 întreprinderi comerciale, din care: 2 pieţe mixte şi 10 unităţi de alimentaţie publică; o uzină mecanică (activează la 30 %), o fabrică de brînzeturi (staţionează), 3 brutării, 1 moară de făină de grîu şi 1 moară făină de porumb, 1 oloiniţă, o unitate de prelucrare a cărnii (mezeluri). Mai activează o tipografie, o întreprindere de confecţii (textile, tricotaje), 4 întreprinderi în domeniul construcţiilor. Oraşul dispune de 2 hotele.

În domeniul transporturilor de călători funcţionează SA „BTA-25” Leova cu raza de activitate pe întreg teritoriul raionului Leova. La moment dispune de 16 rute care deservesc localităţile raionului.

În prezent pe teritoriul oraşului sunt deschise 5 filiale ale băncilor comerciale ( BC „Moldova Agroindbanc” SA; BC Moldindconbank” SA; BC „Energbank” SA; BC „Banca Socială”; Banca de Economii) şi ale unei companii de asigurare.

Serviciile de consultanţă juridică sunt prestate de un birou juridic. În oraş activează 4 notari, 2 Birouri individuale de avocaţi, un birou de consultanţă în afaceri.

 Infrastructura locală

Din numărul total de 1780 apartamente, 98 % sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu apă. Pe lângă aceasta, în oraş sunt 96 de fântâni.

Din numărul total de apartamente, 75 % sunt telefonizate.

Reţeaua de drumuri publice are o lungime de 20 km, din care circa 50 % au acoperire rigidă.