×
Meniu

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale Î.M. „SPAȚII VERZI LEOVA”

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale Î.M. „SPAȚII VERZI LEOVA” 17.06.2024  În temeiul Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, a Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, a Statutului […]

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova

PRIMĂRIA ORAȘULUI  LEOVA Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Asigurarea politicii statului privind amenajarea teritoriului, urbanismului și arhitecturii. Sarcinile de bază: Asigurarea elaborării planurilor urbanistice și  documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Elaborarea regulamentului local de urbanism și asigurarea […]

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru funcția vacantă Specialist/ă principal/ă în domeniul juridic

AVIZ PRIMĂRIA LEOVA COMISIA DE CONCURS Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de: Specialist/ă principal/ă în domeniul juridic – 1 funcție vacantă Nr. Numele, Prenumele 1. Angela STOIU Notă: Proba scrisă se va desfășura pe data de 20 mai 2024, ora 1400; str. Unirii nr. 22, sala de ședințe […]

Rezultatul concursului pentru funcția vacantă de contabil șef

AVIZ PRIMĂRIA LEOVA COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Contabilă-șefă – 1 funcție vacantă Nr. Numele, Prenumele 1. Oxana GARMACEAN – învingătoare a concursului Secretarul comisiei de concurs Alina ROȘCA tel. 0263 2-35-03, e-mail: primaria.leova@apl.gov.md data întocmirii avizului 14.05.2024

AVIZ

AVIZ PRIMĂRIA LEOVA COMISIA DE CONCURS Lista candidaților admiși la  concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil/ă-șef/ă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova: Contabil/ă-șef/ă – 1 funcție vacantă Nr. Numele, Prenumele 1. Oxana GARMACEAN   Notă: Proba scrisă se va desfășura pe data de 07 mai 2024, ora 1000; str. Unirii nr. 22, sala […]

Anunț prelungirea datei limită de depunere a dosarelor pentru concursul la funcția vacantă de de specialist/ă principal/ă în domeniul juridic

Anunț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs pentru desfășurarea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist/ă principal/ă în domeniul juridic din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Asigurarea asistenței juridice Primăriei şi Consiliului orășenesc Leova. Sarcinile de bază: 1.Realizarea controlului juridic asupra întocmirii actelor normative ale […]

Anunț concurs repetat pentru funcția vacantă de contabil șef

Anunț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs pentru desfășurarea concursului la ocuparea funcției publice vacante de contabil/ă-șef/ă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Organizarea corectă a evidenţei contabile şi a utilizării mijloacelor bugetare şi fondurilor fixe. Sarcinile de bază: Asigură controlul asupra utilizării corecte a mijloacelor […]

Anunț cu privire la desfășurarea concursului repetat pentru funcția publică vacantă de Arhitect-șef/arhitectă-șefă

Anunț repetat cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Asigurarea politicii statului privind amenajarea teritoriului, urbanismului și arhitecturii. Sarcinile de bază: Asigurarea elaborării planurilor urbanistice și documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Elaborarea regulamentului local de urbanism și asigurarea […]

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Asigurarea politicii statului privind amenajarea teritoriului, urbanismului și arhitecturii. Sarcinile de bază: Asigurarea elaborării planurilor urbanistice și documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Elaborarea regulamentului local de urbanism și asigurarea respectării […]

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul juridic

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist/ă principal/ă în domeniul juridic din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova. Scopul general al funcției: Asigurarea asistenței juridice Primăriei şi Consiliului orășenesc Leova. Sarcinile de bază: 1.Realizarea controlului juridic asupra întocmirii actelor normative ale primăriei și a consiliului orășenesc. 2.Asigurarea elaborării și avizării […]