×
Meniu

În atenția locuitorilor orașului Leova, privind evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate

Primăria orașului Leova, atenţionează populaţia să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

În condiţii de temperaturi ridicate şi umeditate redusă, orice sursă de aprindere poate genera incendii. Persoanele care aleg să igienizeze gospodăriile, sunt rugate să nu lase nesupravegheate arderile resturilor menajere şi vegetaţiei uscate, pentru a evita extinderea incendiilor. Un pericol în acest sens, îl prezintă casele de locuit şi spaţiile forestiere aflate în nemijlocită apropiere. În cazul  în care sînt observate aceste focare, este necesar să fie apelat Serviciul 112.

Întru evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate, cauzarea daunei florei și faunei, trebuie respectate următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

  • nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt;
  • nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 m față de clădiri, instalații, materiale sau substanțe combustibile;
  • nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere;
  • nu aruncaţi mucuri de ţigară, chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetaţia uscată;
  • respectați modul stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale;
  • cetățenii să se adreseze la Primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor menajere și vegetației uscată din localitate;
  • supravegheați în permanență copii și interziceți jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii (chibrituri, brichete, etc.);
  • la depistarea focarelor de ardere apelaţi la număr de telefon 112 şi după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii, respectând măsuri de securitate sau părăsiţi locul arderii acoperind gura şi nasul cu o ţesătură umedă.