×
Meniu

Serviciile noastre

Eliberarea certificatelor:
1) Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul primăriei :

Acte necesare:
a)  copia buletinului de identitate
b) titlu de proprietate asupra bunul  imobil pentru care se solicită certificatul
c) certificat privind lipsa sau existența restanțelor la plata serviciilor comunale, salubrizare (S.A. Apa-Canal Leova, Î.M. Salubr-Leova)
Certificatul se eliberează în biroul Nr.3 et.1, tel. 0 (263)23503

 

2) Certificat de salariu din arhivă:

Acte necesare:
a) copia buletinului de identitate
2) copia carnetului de muncă

Certificatul se eliberează în biroul Nr.4 et.1, tel 0(263)23140

 

3) Autorizație pentru desfășurare activităților de comerț

Acte necesare :
a) documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului  conform prevederilor legislației în vigoare,
b) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locațiune asupra  unității comerciale,
c) schema de amplasare a unității comerciale  ( pentru gherete,tarabe și alte unități mobile),
d) acordul administratorilor zonei de vînzare, obținut conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfășurarea comerțului în aeroporturi, gări, stații și alte zone publice, piețe
e) contractul de locațiune  sau titlul de autentificare a deținătorului de teren,
i) orarul de funcționare a unității  comerciale,
f) declarația pe propria răspundere privind respectarea cerințelor de autorizare,
j) în cazul unităților de alimentație  publică,autorizația sanitară, iar în cazul organizării  tîrgurilor de animale  și a piețelor agricole ce  dispun de hale pentru comercializarea produselor  de origine animalieră în stare proaspătă – autorizație sanitar-veterinară,
h) contract  cu întreprindere prestătoare de servicii de salubrizare.
Certificatul se eliberează în biroul Nr.10, et. 2, tel. 0 (263) 22003

 

4) Autorizație pentru desfășurare activităților de comerț în baza patentei  întreprinzător:

Acte necesare:
a) documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului  conform prevederilor legislației în vigoare,
b) buletinul de identitate,
c) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locațiune asupra  unității comerciale,
d) schema de amplasare a unității comerciale  ( pentru gherete,tarabe și alte unități mobile),
e) acordul administratorilor zonei de vînzare, obținut conform prevederilor legale în vigoare, pentru desfășurarea comerțului în aeroporturi, gări, stații și alte zone publice, piețe
i) contractul de locațiune  sau titlul de autentificare a deținătorului de teren,
j) în cazul unităților de alimentație  publică,autorizația sanitară,
h) contract  cu întreprindere prestătoare de servicii de salubrizare.
Certificatul se eliberează în biroul Nr.11, et.2, tel. 0 (263)23502

 

5) Certificat de urbanism pentru proiectare:

Acte necesare:

5) Certificat de urbanism pentru proiectare:

Acte necesare:
a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către  oficiul  cadastral  teritorial, însoțit  de planul  cadastral și/sau planul imobilului,
b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică),
c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare  sau  consolidare a imobilului existent, elaborat de către  experți  tehnici atestați,
d) acordul autentificat  notarial  al  coproprietarilor de imobil /teren ale căror  interese  pot fi  afectate nemijlocit în procesul  executării lucrărilor de construcție și  în perioada  exploatării  obiectului  construit,
e) schița de proiect  avizată de arhitectul-șef, în cazul  amplasării construcției în zonă cu regim  special stabilit prin documentația  de urbanizm și de amenajarea a teritoriului.

Certificatul se eliberează în biroul Nr.2, et.1, tel. 0(263)22026

 

6) Autorizația de construcție

Acte necesare:
a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către  oficiul  cadastral  teritorial, însoțit  de planul  cadastral și/sau planul imobilului,
b) certificat de urbanism pentru proiectare,
c)  extrasul din documentația de proiect  în volum de în memoriu explicativ, plan general  (plan de situație, plan trasare), fațade, soluții cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție, avizate de către arhitectul- șef,
d) avizele de verificare a documentației de proiect  (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistență) sau raportul unic de verificare a documentației de proiect,
e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică),
f) contarctul privind supravegherea de autor,semnat de către solicitant (beneficiar) și proiectant.

Certificatul se eliberează în biroul Nr.2, et.1, tel. 0(263)22026

 

7)  Autorizația  de desființare.
Acte necesare:
a) extrasul din registru bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral  și/sau a planului imobilului,
b) proiectul de organizare, navizat de către arhitectul- șef,
c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică),
d) expertiză tehnică, în cazul  desființării parțiale a imobilului,
e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desființare totală sau parțială.

Certificatul se eliberează în biroul Nr.2, et.1, tel. 0(263)22026

 

8) Avizarea,verificarea și aprobarea documentației de proiect.
Acte necesare:
a) avizele de racordare la rețelele edilitare,
b) planul de trasare a rețelilor,
c) studiul topografic,
d) prospecțiunile geotehnice,

Certificatul se eliberează în biroul Nr.2, et.1, tel. 0(263)22026

 

Eliberarea certificatului  de înregistrare a G.Ț.
Acte necesare:
a) declarația de constituire,
b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului și al potențialelor membri ai gospodăriei asupra terenurilor,
c) copiile de pe contractele de arendă a ternurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei,
d) bonul de plată, pe contul primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.

Certificatul se eliberează în biroul Nr.8, et.2, tel. 0(263) 23453