Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Proiect de dezvoltare MD-CZ

PROIECT DE DEZVOLTARE A COOPERĂRII REPUBLICII CEHE CU MOLDOVA

CERCETAREA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SURSELOR DE APĂ POTABILĂ DIN SUDUL MOLDOVEI

AGENȚIA CEHĂ DE DEZVOLTARE

 

Oraș: Leova

Regiune: Leova

Praga, februarie 2016


Cercetarea cantitativă și calitativă a surselor de apă potabilă din sudul Moldovei  orașul Leova, februarie 2016

DISTRIBUITOR

Exemplar nr. 1 – 4:
5:
6:

CONȚINUT

1. Date de bază …………………………………………………………………………………………………………….. 4
2. Descrierea localității …………………………………………………………………………………………………. 5
3. Caracteristicile geologice și hidrogeologice, tipurile de sol și granularitatea solului …….. 7
4. Evaluarea măsurătorilor din teren și a analizelor de laborator ………………………………… 10
5. Specificațiile surselor identificate de poluare și evaluarea riscurilor asociate acestora . 18
6. Concluzii, recomandări şi propuneri de măsuri ……………………………………………………….. 28

ANEXE

Anexele 1. Rezumate tabelare
Anexa 1. 1: Localizarea punctelor de recoltare ……………………………………………………………… 30
Anexa 1. 2: Informaţii despre punctele de recoltare ………………………………………………………. 39
Anexa 1. 3: Condiţiile de mediu în perimetrul punctelor de recoltare ………………………………. 46
Anexa 1. 4: Poluarea în imediata apropiere a punctului de recoltare ………………………………… 56
Anexa 1. 5: Parametrii hidrochimici ……………………………………………………………………………. 61

Anexa 2. Ieșiri de hărți

Anexa 2.1: Însemnătatea sursei de apă și apariția contaminantului la nivelul de adâncime a apei

Anexa 2.2: Însemnătatea sursei de apă cu conductibilitate valoroasă și fund adânc al obiectivului

Anexa 2.3: Parametri chimici ai fundului adânc al obiectivului

Anexa 2.4: Parametri chimici măsurați cu sonda AQUAREAD AP-2000

Anexa 3. Montări ale fântânilor cartografiate

Anexa 4. Procese-verbale ale analizelor de laborator

Cercetarea cantitativă și calitativă a surselor de apă potabilă din sudul Moldovei   orașul Leova, februarie 2016

IMAGINI ÎN DOCUMENT

Fig. 1: Localizarea orașului Leova într-un context spațial mai larg…………………………………….. 6

Fig. 2: Localizarea obiectivelor montate din orașul Leova pe harta topografică 1 : 50.000……. 6

Fig. 3: Localizarea obiectivelor montate din orașul Leova pe harta hidrogeologică……………… 8

Fig. 4: Localizarea obiectivelor montate din orașul Leova pe harta tipurilor de sol………………. 8

Fig. 5: Localizarea obiectivelor montate din orașul Leova pe harta granularității solului……….. 9

Fig. 6: Locul de amplasare a surselor de poluare și obiectivele potențial contaminate din

vecinătatea extinsă…………………………………………………………………………………………………….. 19

Fig. 7: Sursă potențială de poluare – stația de înaltă tensiune (WGS84: N46,47007;

 

E28,270545)…………………………………………………………………………………………………………….. 20

Fig. 8: Sursă potențială de poluare – stația de benzină (WGS84: N46,481203; E28,264288) 20

 

Fig. 9: Sursă potențială de poluare – stația de benzină (WGS84: N46,485412; E28,27481) .. 21

 

Fig. 10: Sursă potențială de poluare – stația de benzină (WGS84: N46,479135;

E28,265088)…………………………………………………………………………………………………………….. 22

Fig. 11: Sursă potențială de poluare – stația de benzină (WGS84: N46,476335;

E28,264923)…………………………………………………………………………………………………………….. 22

Fig. 12: Sursă potențială de poluare – stația de benzină (WGS84: N46,466797;

E28,266408)…………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

Fig. 13: Sursă potențială de poluare – tractoare, garaj (WGS84: N46,468688; E28,265688) .. 23

Fig. 14: Sursă potențială de poluare – depozit de deșeuri solide (WGS84: N46,498722;

E28,28081)………………………………………………………………………………………………………………. 24

Fig. 15: Sursă potențială de poluare – depozitul orașului (WGS84: N46,508645;

E28,278318)…………………………………………………………………………………………………………….. 24

TABELE ÎN DOCUMENT

Tab. 1: Datele de bază privind obiectivele montate în localitatea Leova…………………………….. 5

Tab. 2: Caracteristicile geologice și hidrogeologice ale terenului……………………………………….. 7

Tab. 3: Rezultatele evaluării calității apelor subterane conform măsurătorilor parametrilor

din teren…………………………………………………………………………………………………………………… 10

Tab. 4: Analize de apă, partea 1………………………………………………………………………………….. 13

Tab. 5: Analize de apă, partea 2………………………………………………………………………………….. 14

Tab. 6: Analize de apă, partea 3………………………………………………………………………………….. 15

Tab. 7: Analize de apă, partea 4………………………………………………………………………………….. 16

Tab. 8: Analize extinse ale apei subterane…………………………………………………………………….. 17

Tab. 9: Sursă potențială în directa vecinătate a obiectivului montat………………………………….. 25

Tab. 10: Surse potențiale documentate în vecinătatea extinsă a satului…………………………….. 26

Lista de prescurtări folosite

As                                         Arseniu

Ca                                         Calciu

Cd                                        Cadmiu

Cl                                          Cloride

Cn                                        Cianide

Cr                                         Crom

Cu                                        Cupru

ČSN                                    Standard tehnic ceh

EC                                        Conductivitate electrică

EH                                       Potențial de oxido-reducere

F                                            Fluoride

 

Fe                                         Fier

H2S                                      Hidrogen sulfurat

Hg                                        Mercur

HPV                                    Nivelul apelor subterane

Mg                                       Magneziu

MŽP ČR                           Ministerul Mediului din Republica Cehă

NaK                                    Sodiu și Potasiu

Ni                                         Nichel

NH4                                     Amoniac

NEL                                    Substanțe extractibile nepolare (SEN)

NO2                                     Nitriți

NO3                                     Nitrați

Pb                                         Plumb

PCB                                    Bifenili policlorurați

Ph                                         Reacția apei

PAU                                    Hidrocarburi aromatice policiclice

PO4                                      Fosfați

POP´s                                 Poluanți organici persistenți

SO4                                      Sulfați

Durit.                                  Duritatea totală a apei

WGS84                             Sistemul geodezic mondial 1984

WHO                                  Organizația Mondială a Sănătății

Zn                                         Zinc

 1. Date de bază

Denumirea proiectului:

Cercetarea cantitativă și calitativă a surselor de apă potabilă din sudul Moldovei

Codul proiectului:

CzDA-MD-2012-14-14015

Sursa de finanțare:

Agenția Cehă de Dezvoltare

Nerudova 3

118 50 Praga 1

Executantul proiectului:

VODNÍ ZDROJE, a.s.

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praga 5 – Smíchov

Tel.: +420 266 779 114

Persoană de contact: Mgr. Marek Petráček

E-mail: petracek@vodnizdroje.cz

Web: http://www.vodnizdroje.cz

Partner în proiect:

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Persoană de contact: Gavril Gîlcă

Tel.: + 373 22 766855

E-mail: gabrielg@mail.ru

www.meteo.md

Numele responsabilului executantului:

Mgr. Ivo Černý

Regiune:

Leova

Oraș:

Leova

Codul grupei de eșantion:

U001

Data cercetării în teren:

27., 28., 31. 8. 2015

 1. Descrierea localității

Orașul Leova se află vestul sudului Moldovei, la granița de stat cu România. Este vorba de un oraș regional, potrivit acestuia este denumit regiune. Punctul cel mai de jos al cadastrului este malul râului Prut, cu o altitudine de circa 13 m. Punctul cel mai înalt se află la aproape 2 km nord-est de oraș, cu altitudinea de 180,3 m. Orașul este drenat pe direcția sud în râul Prut.

În Leova, principalul oraș al regiunii cu același nume, trăiesc 10.027 de locuitori. În oraș se află surse de poluare industrială (Fig. 2). Prin localitate trec drumurile de interes regional R34 și de interes local L574.

Conducta de apă cu apă potabilă aprovizionează aproape tot orașul cu apă de suprafață tratată din râul Prut. La aceasta sunt racordate 2.570 de gospodării (locuințe), 1.750 de case individuale, 2 licee, școala de muzică, școala de creație, 2 școli, o clădire administrativă, autoritatea regională, centrul medical regional, casa de cultură și în jur de 125 subiecți economici. În jurul orașului nu se află niciun foraj, funcțional sau nefuncțional.

Obiectivele montate sunt amplasate uniform de-a lungul satului și, în majoritatea cazurilor, sunt situate în imediata apropiere a clădirilor de locuit. Printre sursele de apă potabilă de importanță medie se află 2 fântâni săpate şi un izvor. Datele de bază privind obiectivele montate sunt prezentate în Tab. 1.

Tab. 1: Datele de bază privind obiectivele montate în localitatea Leova

Perioada de muncă în teren: 27., 28., 31. 8. 2015
Numărul obiectivelor montate: 119
numărul de izvoare: 1
numărul de fântâni săpate: 118
numărul de foraje: 0
Clasificarea obiectivelor utilizate după importanța pentru localitate:
mari: 0
medii: (fântână săpată: 2, izvor: 1) 3
mici: (fântână săpată: 116) 116
Numărul de obiective cu prelevare a eșantionului de apă pentru 24
analize de bază:
Numărul de obiective cu prelevare a eșantionului de apă pentru 3
completarea analizei:

Observație: Datele privind sursele publice de apă potabilă (obiective montate) și sursele potențiale de poluare provin din informațiile obținute de la reprezentanții autorităților locale și din cercetarea în teren la locații.

Localizarea satului în proiect

 1. Caracteristicile geologice și hidrogeologice, tipurile de sol și granularitatea solului

În împrejurimea orașului Leova nu se poate dovedi, din datele avute la dispoziție, existenţa unui sistem multicolector. Însă, în baza datelor din satele învecinate, putem presupune acest lucru. Datele corespund unor structuri geologice similare pentru locaţii, aşa cum sunt prezente în satele în care este dovedită existența unui colector de mare adâncime (Tab. 2).

Colectorul accesibil de mică adâncime se formează într-o mică depunere permeabilă de sedimente de nisip şi argilă cu un conţinut mare de substanţe dizolvate, care este dat în primul rând de natura mediului geologic şi apoi, bineînţeles, de apele pluviale cu pondere slabă în acel colector. Conținutul total al materiilor dizolvate duce și la creșterea contaminării antropogene cu nitrați, care provin în special de la îngrășămintele excesive și de la oxidarea amoniacului din poluările cu fecale. Drenajul apelor subterane ale acestui colector se execută în zona inundabilă a râului Prut. Toate fântânile săpate se află în colectorul de mică adâncime. Adâncimea medie a nivelului apelor subterane în fântânile săpate este de 10,6 m sub nivelul terenului.

Este de așteptat să se formeze un colector de mare adâncime, însă nu s-a dovedit să fie captat niciun obiectiv.

Tab. 2: Caracteristicile geologice și hidrogeologice ale terenului

Structura geologică de bază: limita extinderii calcarelor sarmațiene
1. straturi sarmațian superior (nisipuri cuarțoase, gresii,
Condiții geologice: marne, caoline secundare, luturi, calcare)
2. depuneri nediferențiate, depuneri nisipo-pietroase.
Litologie: 1. conglomerate, pietrișuri
2. argile cu inserții de nisipuri și gresii
Tipuri de sol (Fig.4) cernoziom / neclasificat (în construcție)
1. perspectivă de colectare a apei în depozitul sarmațian
Componenţă hidrogeologică ( superior
Fig. 3): 2. perspectivă de colectare în depozitele sarmațian superior și
meotic
colector superficial puternic mineralizat în nisipuri argiloase +
Caracteristicile colectoarelor: presupusa formare a colectorului de mare adâncime cu
conținut mineral scăzut
Adâncimea medie a nivelului 10,6 m ; datele tabelare sunt prezentate în Anexa 1
apelor subterane:
Drenajul apelor subterane: râul Prut

 

Sursă montată de apă

Construcție

Caracteristici hidrogeologice:

Ape subterane în depunerile din cretacic superior şi silurian

Ape subterane în depunere aluvială, pe terase din pliocenul superior, eluvio – deluviale, eluviale şi deluviale Sedimente ale rețelei vechi de râuri neogene, ce reprezintă calea privilegiată a cursurilor de ape subterane, fluxuri de curgere

Orizont de saturare în depunerile la nivel pontic

Orizont de saturare în depunerile din sarmatul superior şi meiotic

Orizont de saturare în depunerile din sarmatul superior

Lipsesc date

Sursă de apă montată

Construcția

Tipuri de sol

aluvial deluvial cernoziom

cernoziom aluvionar soluri turboase rendzina

umbriosol cenuşiu gleisol

soluri degradate solonceac

sărat

soluri mixte

soluri antropogene

Intravilanul orașului Leova este format din soluri antropogene, iar în jur se află, în special, pământ negru, într-o cantitate mai mică și soluri aluviale şi deluviale (Fig. 4). Tipurile predominante de soluri sunt de la solurile nisipoase la cele luto-nisipoase, în măsură mai mică și soluri lutoase sau soluri argiloase în marginea de nord a cadastrului orașului (Fig. 5).

Procentul relativ ridicat al componentelor nisipoase din sol poate fi evaluat ca un factor de risc pentru contaminarea apelor subterane de la suprafaţă. În cadrul analizelor efectuate, permeabilitatea de la suprafaţă este evidenţiată prin concentraţii foarte mari de nitraţi în colectorul de mică adâncime. Terenul din jurul orașului trebuie să fie clasificat ca vulnerabil, din punctul de vedere al pericolului la adresa calității apelor subterane.

Sursă de apă montată

Construcția

 

Granularitatea solurilor

humos humos-argilos argilos argilos-nisipos nisipos

 

 1. Evaluarea măsurătorilor din teren și a analizelor de laborator

Informații detaliate despre obiectivele săpate sunt prezentate în rezumatele tabelare (Anexa 1.1 la 1.5) și în documentele de montare însoțitoare (Anexa 2).

Pe teritoriul orașului Leova au fost montate 118 fântâni săpate cu o adâncime medie de 12,3 m și o adâncime medie a nivelului apelor subterane de 10,6 m, precum și un izvor cu un debit de 0,2 l/s. Cea mai mare parte a locuitorilor se folosește de fântânile săpate Lv1735 și Lv1748 (cca 500 de oameni fiecare). Toate obiectivele montate sunt situate în afara zonei inundabile. Obiectivele montate sunt accesibile liber, fără restricții. Nu a fost stabilită nicăieri o zonă de protecție. Majoritatea obiectivelor se află în imediata apropiere a drumurilor sau străzilor, din nevoia de acces facil la sursa de apă. În majoritatea cazurilor, este vorba de utilizarea în mod regulat a obiectivelor.

La toate cele 119 obiective montate au fost măsurate cu sonda multiparametru AQUAREAD AP-2000 temperatura, conductivitatea, pH-ul, potențialul redox şi concentrația de oxigen dizolvat. Temperatura apei subterane este un parametru auxiliar, care indică dacă apa subterană are o circulație de suprafață sau de adâncime şi care oferă informații despre procesele hidrochimice ce au loc în apa subterană. Valorile limită ale conductivității și pH-ului sunt prezentate în Normele sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007 (în continuare „Norma pentru apă potabilă“), care definește calitatea apei în scopuri potabile. Măsurătorile în teren permit astfel să se evalueze cantitatea de substanțe dizolvate, măsurători prin care, pe lângă analizele de laborator, pot exprima și conductivitatea. Potențialul redox și concentrația de oxigen dizolvat arată dacă se poate ajunge la descompunerea substanțelor organice, care se pot infiltra în apele subterane din surse de poluare. Evaluarea acestor parametri este prezentată în Tab. 3.

Tab. 3: Rezultatele evaluării calității apelor subterane conform măsurătorilor parametrilor din teren

Temperatură foraj izvor (1) fântână săpată
(0) (118)
Temperatura medie: 18,6 °C 13,5 °C
Temperatura minimă: 18,6 °C 12,4 °C
(Lv1745) (Lv1711)
Temperatura maximă: 18,6 °C 18,1 °C
(Lv1745) (Lv1659)
Datele măsurate privind temperatura în fântânile săpate
Evaluarea rezultatelor măsurătorii nu corespund cu nivelul de adâncime sau cu obiectivul.
temperaturii: Temperatura   apei   din izvor aproape   corespunde
temperaturii apei din colectorul de mică adâncime.

Conductivitatea

(valoarea maximă admisă conform Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea

Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007 este de 2.500 µS/cm)

foraj izvor (1) fântână săpată
(0) (118)
Conductivitate medie: 1.350 µS/cm 2.000 µS/cm

 

Conductivitate minimă: 1.350 µS/cm 780 µS/cm
(Lv1745) (Lv1658)
Conductivitate maximă: 1.350 µS/cm 8.910 µS/cm
(Lv1745) (Lv1695)
76 (fântână săpată: Lv1640, Lv1641, Lv1642, Lv1643,
Lv1644, Lv1645, Lv1646, Lv1647, Lv1648, Lv1649,
Lv1650, Lv1651, Lv1652, Lv1653, Lv1654, Lv1655,
Lv1656, Lv1657, Lv1658, Lv1661, Lv1662, Lv1664,
Lv1665, Lv1666, Lv1668, Lv1669, Lv1670, Lv1672,
Lv1673, Lv1674, Lv1676, Lv1677, Lv1681, Lv1682,
Numărul de obiective adecvate: Lv1683, Lv1684, Lv1685, Lv1686, Lv1688, Lv1689,
Lv1690, Lv1691, Lv1692, Lv1693, Lv1694, Lv1697,
Lv1698, Lv1699, Lv1700, Lv1701, Lv1702, Lv1703,
Lv1704, Lv1705, Lv1707, Lv1708, Lv1709, Lv1711,
Lv1712, Lv1713, Lv1719, Lv1722, Lv1727, Lv1728,
Lv1734, Lv1735, Lv1738, Lv1741, Lv1746, Lv1748,
Lv1749, Lv1750, Lv1753, Lv1754, Lv1757; izvor:
Lv1745)
43 (fântână săpată: Lv1659, Lv1660, Lv1663, Lv1667,
Lv1671, Lv1675, Lv1678, Lv1679, Lv1680, Lv1687,
Lv1695, Lv1696, Lv1706, Lv1710, Lv1714, Lv1715,
Numărul de obiective neadecvate: Lv1716, Lv1717, Lv1718, Lv1720, Lv1721, Lv1723,
Lv1724, Lv1725, Lv1726, Lv1729, Lv1730, Lv1731,
Lv1732, Lv1733, Lv1736, Lv1737, Lv1739, Lv1740,
Lv1742, Lv1743, Lv1744, Lv1747, Lv1751, Lv1752,
Lv1755, Lv1756, Lv1758)
43 de obiective montate  nu corespund  din punct  de
vedere al conductivității cu cerințele Normei pentru apă
Evaluare: potabilă,  care  menționează  cantitatea  de  substanțe
dizolvate.  Obiectivele  care  corespund  normelor  sunt
menționate  mai  sus.  Obiectivele  sunt,  de  asemenea,
marcate pe hartă – a se vedea Anexa 2.2.

pH

(valoarea admisă conform Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007 oscilează între 6,5 9,5)

foraj izvor (1) fântână săpată
(0) (118)
pH mediu: 7,35 7,62
pH minim: 7,35 (Lv1745) 7,07 (Lv1733)
pH maxim: 7,35 (Lv1745) 9,78 (Lv1695)
Evaluare: Un obiectiv montat (Lv1695) nu corespunde cerințelor
pentru apă potabilă din punct de vedere al pH-ului.
Potențialul Redox foraj izvor (1) fântână săpată
(0) (118)
Valoarea medie a potențialului 68 mV 33 mV
redox:
Valori distincte ale potențialului Lv1652 (-36 mV), Lv1724 (6 mV), Lv1742 (8 mV),
redox: Lv1743 (9 mV)
În compararea valorii scăzute a potențialului redox se
Evaluare: prezintă patru obiective: Lv1652, Lv1724, Lv1742 și
Lv1743.  Valorile  scăzute  sunt  cauzate  adesea  de
procesele   de biodegradare. În cadrul   montării

obiectivelor nu a fost înregistrată nicio sursă de poluare.

Evaluarea generală a măsurătorii pe teren a parametrilor hidrochimici

42 din cele 119 de obiective montate nu corespund cerințelor pentru apă potabilă, din punct de vedere al conductivității, care exprimă cantitatea de substanțe dizolvate. 1 obiectiv nu corespunde cerințelor pentru apă potabilă din punct de vedere al pH-ului.

Pentru analiza de laborator a calității apelor subterane au fost selectate 24 de obiective care sunt importante pentru oraș și care sunt folosite de cei mai mulți oameni. Este vorba de izvorul Lv1745 (folosit de cca 100 de oameni) și de fântânile săpate Lv1640 (folosită de cca 10 oameni), Lv1657 (folosită de cca 10 oameni), Lv1660 (folosită de cca 10 oameni), Lv1674 (folosită de cca 10 oameni), Lv1677 (folosită de cca 10 oameni), Lv1679 (folosită de cca 10 oameni), Lv1684 (folosită de cca 10 oameni), Lv1686 (folosită de cca 10 oameni), Lv1698 (folosită de cca 10 oameni), Lv1702 (folosită de cca 10 oameni), Lv1707 (folosită de cca 10 oameni), Lv1710 (folosită de cca 10 oameni), Lv1711 (folosită de cca 10 oameni), Lv1713 (folosită de cca 10 oameni), Lv1726 (folosită de cca 10 oameni), Lv1734 (folosită de cca 10 oameni), Lv1735 (folosită de cca 500 de oameni), Lv1737 (folosită de cca 10 oameni), Lv1741 (folosită de cca 10 oameni), Lv1744 (folosită de cca 10 oameni), Lv1748 (folosită de cca 500 de oameni), Lv1749 (folosită de cca 50 de oameni) și Lv1752 (folosită de cca 10 oameni). Parametrii stabiliți au fost comparați cu valorile prezentate în Hotărârea Guvernului

Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007.

Apa freatică din toate obiectivele analizate este puternic mineralizată și nu este în conformitate cu concentraţia maximă admisă în conţinutul substanţelor dizolvate.

Conținut de cloruri peste limită se manifestă la obiectivele  Lv1710,  Lv1737,  Lv1744 și

Lv1752.

Conținut de potasiu și sodiu peste limită se manifestă la obiectivele Lv1640, Lv1657, Lv1660, Lv1674, Lv1677, Lv1679, Lv1684, Lv1698, Lv1707, Lv1710, Lv1726, Lv1735, Lv1737,

Lv1741, Lv1744, Lv1745, Lv1748 și Lv1752.

Din punct de vedere al durității nu se prezintă obiectivele Lv1660, Lv1674, Lv1677, Lv1679,

Lv1686, Lv1698, Lv1702, Lv1707, Lv1710, Lv1711, Lv1713, Lv1726, Lv1734, Lv1735,

Lv1737, Lv1741, Lv1744, Lv1748, Lv1749 și Lv1752.

Conținut de amoniac peste limită se manifestă la obiectivele Lv1713, Lv1726, Lv1737 și Lv1748.

Conținut de nitrați nu se prezintă obiectivele Lv1640, Lv1657, Lv1660, Lv1674, Lv1677, Lv1679, Lv1684, Lv1686, Lv1698, Lv1702, Lv1707, Lv1710, Lv1711, Lv1713, Lv1726,Lv1734, Lv1735, Lv1737, Lv1741, Lv1744, Lv1745, Lv1748 și Lv1752.

Conținut de sulfați peste limită se manifestă la obiectivele Lv1660, Lv1674, Lv1677, Lv1679, Lv1684, Lv1707, Lv1710, Lv1726, Lv1734, Lv1735, Lv1737, Lv1741, Lv1744, Lv1748 și Lv1752.

Conținut de bor peste limită se manifestă la obiectivele Lv1640, Lv1657, Lv1660, Lv1674, Lv1677, Lv1679, Lv1684, Lv1686, Lv1698, Lv1707, Lv1710, Lv1711, Lv1713, Lv1726, Lv1737, Lv1741, Lv1744, Lv1745 și Lv1748.

Conținut peste limită de mangan se manifestă la obiectivele Lv1726 și Lv1744. Conținut peste limită de fier se manifestă la obiectivele Lv1640 și Lv1679.

Contaminare  bacteriană  se  manifestă  la  obiectivele  Lv1657,  Lv1660,  Lv1677,  Lv1679, Lv1684, Lv1734, Lv1745, Lv1748, Lv1749 și Lv1752.

Valori peste limită la turbiditate au fost depistate la obiectivul Lv1679.

Tab. 4: Analize de apă, partea 1

Valoarea maximă
admisă conform Lv1640 Lv1657 Lv1660 Lv1674 Lv1677 Lv1679 Lv1684
Element Unități Hotărârii de
(fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână)
Guvern nr. 934
din 15.08.2007
Cl [mg/l] 250 105 90 205 105 168 145 105
Na [mg/l] 200
K [mg/l]
NaK [mg/l] 200 274 236 502 247 381 518 306
68,1 62,0 100,3 125,2 132,5 116,7 81,5
Mg [mg/l]
18,0 38,1 69,1 86,2 52,1 34,1 60,1
Ca [mg/l]
3,3 3,5 4,9
Durit. [mmol/l] 5 5,9 7,3 6,8 5,7
0,80 0,60 0,60 1,10 1,10 1,00
turbiditate UNT 5 19,10
NH4 [mg/l] 0,5 0,35 0,22 0,24 0,28 0,24 0,26 0,22
NO3 [mg/l] 50 54 98 94 185 286 359 155
<0,003 0,01 0,01 0,19 0,02 0,25 <0,003
NO2 [mg/l] 0,5
PO4 [mg/l]
221 138
SO4 [mg/l] 250 758 308 402 564 292
549,20 579,70 530,90 738,30 671,20 634,60 634,60
HCO3 [mg/l]
B [mg/l] 0,5 1,01 0,83 1,68 1,11 0,96 2,00 1,21
0,76 0,67 0,20 0,43 0,43 0,35 0,39
F [mg/l] 1,5
Fe [mg/l] 0,3 0,35 0,13 0,28 <0,03 0,03 0,80 0,03
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pb [µg/l] 10
10,0 10,0 15,0 20,0 <10 20,0 <10
Mn [µg/l] 50
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
As [µg/l] 10
Cu [µg/l] 1000
Zn [µg/l] 3000
Cr [µg/l] 50
Ni [µg/l] 20
0 0
E. coli 0 35 21 24 24 92
0 0
Enteroc. 0 35 92 5 5 24
0 0
Colif. b. 0 35 35 24 24 180


Obs. (valorile marcate cu roşu depăşesc valorile maxime admise potrivit Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007)

Tab. 5: Analize de apă, partea 2

Valoarea maximă
admisă conform Lv1686 Lv1698 Lv1702 Lv1707 Lv1710 Lv1711 Lv1713
Element Unități Hotărârii de
(fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână)
Guvern nr. 934 din
15.08.2007
Cl [mg/l] 250 125 110 145 195 315 85 135
Na [mg/l] 200
K [mg/l]
NaK [mg/l] 200 160 220 142 281 456 155 186
Mg [mg/l] 135,0 127,7 164,8 159,9 76,6 141,1 114,3
Ca [mg/l] 160,3 140,3 188,4 140,3 360,7 102,2 172,3
Durit. [mmol/l] 5 9,6 8,8 11,5 10,1 12,2 8,4 9,0
0,90 0,80 0,60 0,50 0,20 0,50 0,40
turbiditate UNT 5
0,47 0,29 0,33 0,32 0,32 0,33
NH4 [mg/l] 0,5 0,52
NO3 [mg/l] 50 343 379 456 631 684 181 203
0,01 <0,003 0,03 <0,003 0,11 <0,003 <0,003
NO2 [mg/l] 0,5
PO4 [mg/l]
SO4 [mg/l] 250 203 236 211 318 372 182 166
744,40 744,40 781,10 646,80 909,20 842,10 909,20
HCO3 [mg/l]
B [mg/l] 0,5 0,57 0,76 0,44 1,30 1,70 0,86 0,96
0,45 0,91 0,92 0,38 0,81 1,17 1,01
F [mg/l] 1,5
0,09 0,03 0,03 0,07 0,05 0,04 0,05
Fe [mg/l] 0,3
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pb [µg/l] 10
15,0 10,0 10,0 <10 <10 <10 <10
Mn [µg/l] 50
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
As [µg/l] 10
Cu [µg/l] 1000
Zn [µg/l] 3000
Cr [µg/l] 50
Ni [µg/l] 20
0 0 0 0 0 0 0
E. coli 0
0 0 0 0 0 0 0
Enteroc. 0
0 0 0 0 0 0 0
Colif. b. 0


Obs. (valorile marcate cu roşu depăşesc valorile maxime admise potrivit Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007)

Tab. 6: Analize de apă, partea 3

Valoarea maximă
admisă conform Lv1726 Lv1734 Lv1735 Lv1737 Lv1741 Lv1744 Lv1745
Element Unități Hotărârii de
(fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (fântână) (izvor)
Guvern nr. 934
din 15.08.2007
Cl [mg/l] 250 235 100 195 345 195 285 85
Na [mg/l] 200
K [mg/l]
NaK [mg/l] 200 299 173 224 558 346 372 223
291,8 152,0 113,1 187,3 114,3 199,4 59,6
Mg [mg/l]
164,3 22,0 196,4 96,2 100,2 22,0 46,1
Ca [mg/l]
Durit. [mmol/l] 5 16,1 6,8 9,6 10,0 7,2 8,8 3,6
0,30 0,70 0,70 0,60 1,20
turbiditate UNT 5
0,22 0,13 0,30 0,06 0,15
NH4 [mg/l] 0,5 2,16 0,51
NO3 [mg/l] 50 476 294 378 209 398 145 183
0,08 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,11 <0,003
NO2 [mg/l] 0,5
PO4 [mg/l]
SO4 [mg/l] 250 605 251 522 755 395 543 154
1052,60 469,80 341,70 823,80 494,30 652,90 463,70
HCO3 [mg/l]
B [mg/l] 0,5 1,36 0,37 0,35 0,82 0,80 0,66 0,53
0,68 0,63 0,19 0,48 0,32 0,34 0,56
F [mg/l] 1,5
0,05 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 0,03 0,04
Fe [mg/l] 0,3
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pb [µg/l] 10
Mn [µg/l] 50 100,0 <10 <10 <10 <10 80,0 <10
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
As [µg/l] 10
Cu [µg/l] 1000
Zn [µg/l] 3000
Cr [µg/l] 50
Ni [µg/l] 20
E. coli 0 0 180 0 0 0 0 35
0 0 0 0 0
Enteroc. 0 180 35
0 0 0 0 0
Colif. b. 0 180 35


Obs. (valorile marcate cu roşu depăşesc valorile maxime admise potrivit Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007)

Tab. 7: Analize de apă, partea 4

Valoarea maximă
admisă conform Lv1748 Lv1749 Lv1752
Element Unități Hotărârii de
(fântână) (fântână) (fântână)
Guvern nr. 934
din 15.08.2007
Cl [mg/l] 250 125 125 325
Na [mg/l] 200
K [mg/l]
NaK [mg/l] 200 323 127 459
Mg [mg/l] 80,2 125,2 246,8
Ca [mg/l] 210,4 46,1 64,1
Durit. [mmol/l] 5 8,6 6,3 11,8
1,40 0,80 1,60
turbiditate UNT 5
0,23 0,39
NH4 [mg/l] 0,5 0,68
NO3 [mg/l] 50 133 43 615
<0,003 <0,003 0,18
NO2 [mg/l] 0,5
PO4 [mg/l]
SO4 [mg/l] 250 335 167 743
1086,20 610,20 445,40
HCO3 [mg/l]
B [mg/l] 0,5 0,57 0,22 0,46
0,75 0,93 0,18
F [mg/l] 1,5
<0,03 0,03 0,04
Fe [mg/l] 0,3
<10 <10 <10
Pb [µg/l] 10
15,0 <10 10,0
Mn [µg/l] 50
<10 <10 <10
As [µg/l] 10
Cu [µg/l] 1000
Zn [µg/l] 3000
Cr [µg/l] 50
Ni [µg/l] 20
E. coli 0 5 7 21
0
Enteroc. 0 8 92
Colif. b. 0 5 7 35


Obs. (valorile marcate cu roşu depăşesc valorile maxime admise potrivit Normei sanitare pentru apa potabilă din Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007)

Tab. 8: Analize extinse ale apei subterane

Valoare
Parametru Unități maximă Sursa limitei Tipul limitei Lv1747 Lv1748 Lv1752
admisă / de (fântână) (fântână) (fântână)
referință
pH 6,5 – 9,5 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat nemăsurat
Hidrogen µg/l 100 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat nemăsurat
sulfurat
Cd µg/l 3 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă sub limita 0,059 nemăsurat
detectării
Instrucțiune
metodică a
Ministerului
NEL mg/l 1 Mediului din Valoare de referință 0,011 0,016 0,009
Republica Cehă
(Buletinul
Ministerului
Mediului 3/1996)
Surfactanți mg/l 0,3 CZ 5/2011 MO Valoare de referință nemăsurat nemăsurat nemăsurat
Cn µg/l 50 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă sub limita sub limita nemăsurat
detectării detectării
Substanțe sub limita
pesticide µg/l 0,1 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat
detectării
individual*
Substanțe µg/l 0,5 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat sub limita
pesticide total* detectării
dicloretan µg/l 3 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat nemăsurat
trihalometan µg/l 100 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă nemăsurat nemăsurat nemăsurat
Hg µg/l 1 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă sub limita sub limita nemăsurat
detectării detectării
benzen µg/l 1 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă sub limita sub limita sub limita
detectării detectării detectării
toluen µg/l 700 OMS Valoare de referință sub limita sub limita sub limita
detectării detectării detectării
etilbenzen µg/l 300 OMS Valoare de referință sub limita sub limita sub limita
detectării detectării detectării
m-xilen µg/l 500 OMS Valoare de referință nemăsurat nemăsurat nemăsurat
p-xilen µg/l 500 OMS Valoare de referință nemăsurat nemăsurat nemăsurat
m+p-xilen µg/l 500 OMS Valoare de referință sub limita sub limita sub limita
detectării detectării detectării
o-xilen µg/l 500 OMS Valoare de referință sub limita sub limita sub limita
detectării detectării detectării
PAU** µg/l 0,1 MOL 934/2007 Valoare maximă admisă 0 0,055 nemăsurat
Suma PCB*** µg/l 0,01 CZ 5/2011 MO Valoare de referință nemăsurat nemăsurat sub limita
detectării


* lista de pesticide:
2,4-DDT; 4,4-DDT; 2,4-DDE; 4,4-DDE; 2,4-DDD; 4,4-DDD; DDT HCH; pentaclorbenzen; α-HCH; β-HCH; γ-HCH; hexaclorbenzen; heptaclor; Aldrin; Dieldrin; Endrin; Heptaclor epoxid A; Heptaclor epoxid B; Endosulfan A; Endosulfan B; Metoxiclor;

Mirex,; atrazină; cianazină; simazină; propazină

**lista PAU: naftalină; acenaftilen; acenaften; fluoren; fenantren; antracen; fluoranten; piren; benz(a)antracen; crisen; benzo(b)fluoranten; benzo(k)fluoranten; benzo(a)piren; indeno(1,2,3-c,d)-piren; dinebz(a,h)antracen; benzo(ghi)perilen

*** lista PCB: PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118; PCB 138; PCB 153; PCB 180

Obs. (valorile marcate cu roşu depăşesc valorile maxime admise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 934 din 15.08.2007; valorile de referință rezultă din valorile recomandate de OMS; Ordinul Ministerului Mediului din Republica Cehă 5/2011 MO şi Instrucțiunea metodică a Ministerului Mediului din Republica Cehă pentru indicatorii contaminării)

În cadrul analizelor extinse efectuate nu a mai fost inclus niciun indicator din cei măsurați mai sus, cu excepția celor solicitați. Apariția unor concentrații neglijabile de hidrocarburi în apele subterane indică prezența industriei în oraș.

 1. Specificațiile surselor identificate de poluare și evaluarea riscurilor asociate acestora

Sursele potențiale de poluare au fost documentate în două faze. Mai întâi au fost identificate surse potențiale în directa vecinătate a obiectivului montat, care au fost înregistrate în timpul montării obiectivului (a se vedea Anexele 1 şi 2).

Ulterior, au fost localizate sursele potențiale de poluare cu caracter mai grav în cadastrul orașului (Fig. 6, Tab. 9). Au fost identificate 9 surse potențiale de poluare în vecinătatea directă a obiectivelor montate. A fost evaluată posibilitatea contaminării apelor subterane ale obiectivelor montate. În cazul orașului respectiv, au fost înregistrate obiective pe direcția presupusă de curgere a apelor subterane de la sursa potențială de contaminare – Lv1645, Lv1647, Lv1737, Lv1738, Lv1739, Lv1744, Lv1748, Lv1749, Lv1750, Lv1751, Lv1758.

Documentația foto a fost efectuată la următoarele obiective: stația de înaltă tensiune (Fig. 7), stația de benzină (Fig. 8), stația de benzină (Fig. 9), stație de benzină (Fig. 10), stație de benzină (Fig. 11), stație de benzină (Fig. 12), tractoare, garaj (Fig. 13), depozit de deșeuri solide (Fig. 14), depozitul orașului (Fig. 15).

În faza a doua au fost incluse, de asemenea, informații despre sursele punctiforme prezentate pe paginile de internet ale Ministerului Mediului din Moldova (http://pops.mediu.gov.md/). În vecinătatea extinsă a orașului (Tab. 10) a fost înregistrată locaţia cu denumirea LV-Leova-01, conform bazei de date POPs a Ministerului Mediului din Moldova.

LV-Leova-01 se află la o distanţă de cca 600 m est de oraș. Locația POPs se află pe direcția presupusă de curgere a apelor subterane spre obiectivele montate în colțul de sud al orașului. În cadrul analizei apelor subterane ale colectorului de mică adâncime nu au fost dovedite substanțe pesticide.

Pe lângă sursele potențiale identificate de poluare antropogenă, calitatea apelor subterane în colectorul de mică adâncime este afectată semnificativ de natura mediului geologic, a cărui interacțiune cu apa freatică se manifestă printr-un conținut foarte mare de substanțe dizolvate, în special sodiu, cloruri și sulfați, dar și prin duritatea mare a apelor subterane.

Sursele punctiforme de contaminare în sate pot fi reprezentate de apele reziduale netratate din gospodării și de la creșterea de animale și păsări (grămezi de bălegar, hambare, gropi de gunoi de grajd), care pot duce la o concentrație mai mare de ioni de amoniu, nitriți și nitrați, dar și la o contaminare microbiologică.

Calitatea apei utilizate este, de asemenea, puternic influențată de activitatea agricolă care constituie o sursă extinsă de poluare cu compuși ai azotului în întreaga vecinătate a satului.

sursă de poluare

sursă de apă montată

Obiectivele sunt pe direcția presupusa de curgere a apelor subterane de la sursa potențiala de contaminare

direcția presupusă de curgere a apelor subterane

Nu este marcată pe hartă. Se află la 1.500 m nord-est de sat pe partea sudică a vârfului dealului.

Nu este marcată pe hartă. Se află la 2.500 m nord-est de sat pe partea sudică a vârfului dealului.

Cercetarea cantitativă și calitativă a surselor de apă potabilă din sudul Moldovei orașul Leova, februarie 2016
Tab. 9: Sursă potențială în directa vecinătate a obiectivului montat
Obiectiv Sursă potențială de Analiză de Poluare peste limită Observație
montat poluare laborator confirmată
Lv1645 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă
Lv1647 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă
Lv1737 stație de benzină da Cl, NaK, NO3, SO4, B, pe direcția de curgere a apelor
NH4 subterane de la sursă
Lv1738 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă
Lv1739 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă
stație de benzină, stație
Lv1744 de înaltă tensiune, da Cl, NaK, NO3, SO4, Mn, pe direcția de curgere a apelor
depozit dezafectat de B subterane de la sursă
pesticide
Lv1748 stație de benzină da și extinsă NaK, NO3, SO4, NH4, B, pe direcția de curgere a apelor
contaminare bacteriană subterane de la sursă
în imediata apropiere a sursei,
Lv1749 stație de benzină da contaminare bacteriană nicidecum în direcţia de
curgere a apelor subterane
Lv1750 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă
Lv1751 stație de benzină nu pe direcția de curgere a apelor
subterane de la sursă

 

stație de benzină, stație
Lv1758 de înaltă tensiune, nu pe direcția de curgere a apelor
depozit dezafectat de subterane de la sursă
pesticide
Tab. 10: Surse potențiale documentate în vecinătatea extinsă a satului
Numărul de surse Obiectiv montat pe direcția Dovedirea influenței Riscul pentru terenul
Sursă potențială de potenţiale de curgere a apelor Contaminanți potențiali și sursei potențiale asupra protejat, cursurile de
poluare documentate de subterane indicatori de poluare obiectivului montat suprafață și alte riscuri
poluare posibile
nedovedit; în afara risc pentru cursurile de
Stație de înaltă 1 nu PCB direcției de curgere a suprafață
tensiune apei subterane de la risc pentru apele
sursa potențială subterane
nu se distinge de
Lv1645, Lv1647, Lv1737, rezultatele celorlalte risc pentru cursurile de
Stație de benzină 5 Lv1738, Lv1739, Lv1744, hidrocarburi, BTEX, surse din localități, suprafață
Lv1748, Lv1749, Lv1750, TOL însă analizată doar la risc pentru apele
Lv1751, Lv1758 obiectivele Lv1747, subterane
Lv1748, Lv1752
nedovedit; în afara risc pentru cursurile de
Tractoare, garaj 1 nu hidrocarburi direcției de curgere a suprafață
apei subterane de la risc pentru apele
sursa potențială subterane
Zn, Cu, Pb, Hg, As, Cu,
Depozitul 1 nu Ni, Cd, Sb, pesticide, pH neanalizat sursa este la o distanță de
orașului mic, potenţial redox 2,5 km NE de sat
scăzut
Zn, Cu, Pb, Hg, As, Cu,
Depozit de 1 nu Ni, Cd, Sb, pesticide, pH neanalizat sursa este la o distanță de
deșeuri solide mic, potenţial redox 1,5 km NE de sat
scăzut

 

sursa la o distanță de 600
Depozit Lv1744, Lv1758, însă fântânile analizate m (LV-Leova-01); pe
dezafectat de 1 sursă potențială pesticide Lv1747, Lv1748, direcția presupusă de
pesticide îndepărtată Lv1752 și nedovedit curgere a apelor
subterane

 1. Concluzii, recomandări şi propuneri de măsuri

Din 119 obiective montate, 43 nu corespund cerințelor pentru apă potabilă, din punct de vedere al conductivității, care exprimă cantitatea de substanțe dizolvate. Este vorba de următoarele obiective: fântâni săpate: Lv1659, Lv1660, Lv1663, Lv1667, Lv1671, Lv1675,Lv1678, Lv1679, Lv1680, Lv1687, Lv1695, Lv1696, Lv1706, Lv1710, Lv1714, Lv1715, Lv1716, Lv1717, Lv1718, Lv1720, Lv1721, Lv1723, Lv1724, Lv1725, Lv1726, Lv1729, Lv1730, Lv1731, Lv1732, Lv1733, Lv1736, Lv1737, Lv1739, Lv1740, Lv1742, Lv1743, Lv1744, Lv1747, Lv1751, Lv1752, Lv1755, Lv1756, Lv1758.

Un obiectiv nu corespunde cerințelor pentru apă potabilă din punct de vedere al pH-ului. Este vorba de fântâna săpată Lv1695.

Obiectivele montate care se găsesc în partea de vest a localității, adică în apropierea râului Prut, se află la cea mai joasă altitudine, față de celelalte obiective montate. Prezintă rezultate mai slabe pentru analizele de laborator efectuate. Obiectivele sunt mai poluate și au un conținut total mai mare de substanțe minerale dizolvate. Corespund astfel și direcției presupuse de curgere a apei subterane înspre râul Prut. Aceasta poate fi conturat statistic ca un număr reprezentativ insuficient de obiective analizate.

Din rezultatele analizelor de bază ale obiectivelor selectate reies următoarele. Nu a fost depistată apă subterană de calitate. Apa subterană de la fântânile săpate analizate este puternic mineralizată, cu conținut de nitrați, sulfați, sodiu și potasiu, care depășește de multe ori limitele admise. Aproape la jumătate din eșantioane a fost poluare bacteriană, la majoritatea obiective s-a depistat un conținut peste limită de bor, iar la două obiective s-a descoperit un conținut de mangan peste limită. La 4 obiective s-a depistat un conținut peste limită de amoniac. Eșantionul apei subterane de la obiectivul Lv1679 a fost puternic turbidit. Apa din izvorul Lv1745 manifestă, totodată, un conținut de sulfați, sodiu și potasiu și o contaminare bacteriană. Se presupune că apa din izvor este determinată de pătrunderea de ape subterane provenite din colectorul de mare adâncime prin unele bariere sau fracturi. Se ajunge însă la amestecarea apei cu colectorul de mică adâncime. Având în vedere contaminarea bacteriologică şi prezența peste limită a nitraților, trebuie ca în jurul sursei să se identifice şi să se elimine sursele de poluare organică.

În cadrul analizelor extinse efectuate nu a mai fost inclus niciun indicator din cei măsurați mai sus, cu excepția celor solicitați.

Apa subterană a colectorului de mică adâncime este, bineînțeles, contaminată pe o suprafață mare cu nitrați proveniți de la activitățile agricole și punctiform cu ape menajere poluate, degajate din gospodării și din creșterea de animale și păsări (gunoi, hambare, gropi de gunoi de grajd). La toate fântânile săpate, deci la apele subterane din colectorul de mică adâncime, se poate aștepta un conținut mai mare de substanțe dizolvate decât prevede Norma sanitară pentru apă potabilă din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007. Analizele de laborator făcute la fântânile săpate analizate au confirmat concentraţii peste limită de sodiu, potasiu și sulfați și o duritate totală foarte mare. Având în vedere rezultatul analizelor microbiologice, se poate observa contaminarea bacteriană amplă din cadrul intravilanului orașului. Valorile mari ale concentraţiilor la parametrii prezentaţi la colectorul de mică adâncime sunt date de mediul stâncos și de condiţiile climatice specifice zonei (concentraţiile peste limită de substanțe sunt legate de geologia zonei). În mod similar, concentraţii peste limită se pot aștepta și la celelalte fântâni de la care nu au fost prelevate probe de ape subterane.

Din cauza puternicei mineralizări, a durității și a conținutului de nitrați, apa subterană a colectorului de mică adâncime, din care se preia apă pentru alimentarea satului, nu va putea fi adaptată economic curând, astfel încât să se obțină valoarea maximă admisă precizată în Norma sanitară pentru apă potabilă din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007. În continuare, nu se poate aștepta eliminarea surselor antropogene și naturale de concentrații peste limită la parametrii depășiți.

Existența apei din colectorul de mare adâncime nu a fost dovedită. Orașul extrage apa potabilă din curentul de suprafață al râului Prut și o furnizează în rețeaua de distribuție a apei.

Alte recomandări și propuneri:

Propunere pentru monitorizare:

 • 1x pe an analiza apei la sursele importante, în marja de substanțe pentru apă potabilă conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007
 • de 4x pe an măsurarea nivelului apelor subterane la obiectivele selectate

Propuneri de măsuri pentru sursele existente:

 • Curățarea fântânilor utilizate ca sursă de apă potabilă Asigurarea perimetrului fântânilor, astfel încât să se prevină infiltrarea de ape pluviale prin învelitoarea externă a fântânilor
 • Asigurarea etanșării capacului fântânii
 • Asigurarea eliminării posibilelor surse de contaminare din jurul fântânii
 • Studierea analizelor extinse ale apei din conducta de apă În cazul confirmării calității apei potabile furnizate din râul Prut, extinderea livrărilor apei potabile la toate gospodăriile

Măsuri sistemice pe termen lung:

 • Canalizarea și curățarea apelor reziduale din gospodării
 • Asigurarea spațiului pentru animale și gunoi de grajd împotriva scurgerilor apelor reziduale
 • Efectuarea unei cercetări hidrogeologice detaliate.
 • Crearea sistemului de gospodărire sustenabilă a deșeurilor

Anexa 1. 1: Localizarea punctelor de recoltare

Punctul WGS84_E WGS84_N Data Localizarea obiectivului Observaţii
Lv1677 28,25194444 46,49 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1676 28,25277778 46,48638889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
fintina este acoperita
raspunzator sanepid
Lv1675 28,25416667 46,48694444 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este tulbure
Lv1680 28,25111111 46,49333333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1672 28,2525 46,49277778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa buna din informatii locale
raspunzator sanepid
Lv1692 28,24777778 46,49277778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare,linga
o intersectie de drumuri
Lv1711 28,24305556 46,48944444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
pe strada Mihail Kogilniceanu se afla la 4m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1674 28,25333333 46,48944444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1706 28,24388889 46,48972222 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe ultimul drum din vale din oras
Lv1673 28,25277778 46,49083333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si
gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1679 28,25111111 46,49277778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este tulbure
raspunzator sanepid
Lv1678 28,25166667 46,49138889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare,la o
intersectie de drumuri
apa este putin tulbure
Lv1695 28,24861111 46,48944444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid

 

se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1705 28,24333333 46,49138889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe ultimul drum din vale din oras
Lv1651 28,26444444 46,48583333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1671 28,25361111 46,49222222 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1704 28,24416667 46,49277778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
se afla la o margine de oras
pe teritoriul orasului se afla la 3m de la drum,peste drum de fintina sunt case de locuit si
Lv1701 28,24611111 46,49416667 27-8-15 gradini particulare
strada Stefan cel Mare nr.157
la marginea orasului
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1700 28,24638889 46,49305556 27-8-15 se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
strada Stefan cel Mare
apa este tulbure
Lv1699 28,24666667 46,49194444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Stefan cel Mare se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1698 28,24666667 46,49166667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Stefan cel Mare se afla la 3m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
Lv1690 28,24833333 46,49444444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1696 28,2475 46,48916667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Stefan cel Mare nr.104 se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1682 28,25055556 46,49527778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare,la o
margine de oras
Lv1694 28,24833333 46,49055556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1693 28,24833333 46,49111111 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1691 28,24777778 46,49333333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1689 28,24888889 46,49305556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare

 

Lv1688 28,24944444 46,49083333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1687 28,24972222 46,49055556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1686 28,24972222 46,48916667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1685 28,25027778 46,49166667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1684 28,25 46,49305556 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare,linga
o intersectie de drumuri
Lv1697 28,24805556 46,48777778 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Stefan cel Mare se afla la 4m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1658 28,25666667 46,48944444 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum de tara,la 10m de la sosea care duce spre
satul Sirma,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1649 28,26583333 46,48555556 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
foarte putina apa in fintina
raspunzator sanepid
Lv1707 28,24 46,48833333 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
se afla la 100m de la drumul central
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1708 28,24083333 46,48888889 27-8-15 100m de la strada Stefan cel
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Mare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1709 28,24111111 46,48805556 27-8-15 20m de la strada Stefan cel
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Mare
Lv1710 28,24222222 46,48805556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Vatlina se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1655 28,25888889 46,48638889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum de tara,10m de la sosea
intre case de locuit si gradini particulare
Lv1653 28,2625 46,485 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1657 28,25694444 46,48861111 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid

 

se afla la 1m de la drum de tara,la 7m de la sosea,intre case de locuit
si gradini particulare
apa buna din informatii locale
raspunzator sanepid
Lv1652 28,26583333 46,48361111 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa are miros organic
raspunzator sanepid
Lv1659 28,25611111 46,49138889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 7m de la sosea care duce spre satul Sirma,intre case de
locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1660 28,25527778 46,49277778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 5m de la sosea care duce spre satul Sirma,intre case de
locuit si gradini particulare
apa buna din informatii locale
raspunzator sanepid
Lv1661 28,25611111 46,49527778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 150m de la sosea,linga ultima casa din oras,linga cimp
nu este sursa de contaminare
raspunzator sanepid
Lv1662 28,26027778 46,48722222 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,partea de sus a orasului,intre case de locuit si
gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1663 28,25444444 46,4925 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
fintina nu are capac
Lv1664 28,255 46,49111111 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1665 28,255 46,49111111 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1656 28,25722222 46,48777778 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 7m de la drum de tara,15m de la sosea,intre case de locuit si
gradini particulare
Lv1644 28,27055556 46,4875 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Victoria 18 se afla la 3m de la drum
raspunzator sanepid
Lv1669 28,25388889 46,49083333 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este tulbure
Lv1668 28,25416667 46,48972222 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare

 

raspunzator sanepid
Lv1667 28,25416667 46,48944444 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este salcie
Lv1666 28,25583333 46,48833333 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Boris Glavan se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1640 28,27222222 46,48666667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1641 28,26638889 46,48638889 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este tulbure
Lv1654 28,26027778 46,48444444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1643 28,27 46,48722222 27-8-15 se afla la 3m de la drum
strada Victoria 16
apa buna din informatii locale
raspunzator sanepid
Lv1670 28,25388889 46,49111111 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este tulbure
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1645 28,27055556 46,48611111 27-8-15 se afla la 2m de la drum
strada 14 februarie nr.16
apa este tulbure
Lv1646 28,27111111 46,48555556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada 14 februaria nr.6 se afla la 3m de la drum
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1647 28,27 46,48527778 27-8-15 se afla la 5m de la drum
stradela Gagarin
nu este sursa de contaminare
Lv1648 28,26694444 46,48555556 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Mihai Sadoveanu 3 se afla la 2m de la drum
Lv1712 28,24277778 46,48972222 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Mihail Kogilniceanu se afla la 5m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1650 28,26555556 46,48611111 27-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
apa este murdara si are culoare
Lv1683 28,24944444 46,49472222 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1642 28,26888889 46,48666667 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid

 

strada Victoria 10 se afla la 4m de la drum
Lv1733 28,24722222 46,47777778 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1754 28,25583333 46,46972222 31-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 3m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare,la
rascruce de drumuri,linga stradela Valul lui Traian
Lv1742 28,25416667 46,47222222 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Decebal nr.10 se afla la 2m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
Lv1741 28,25527778 46,47111111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Valul lui Traian nr.14 se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1740 28,26277778 46,45777778 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Tigheceanu se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1739 28,26111111 46,46222222 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Tigheceanu se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1738 28,25972222 46,46444444 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Tigheceanu se afla la 4m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1726 28,24722222 46,48333333 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Unirii se afla la 7m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
Lv1737 28,25888889 46,465 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Tighiceanu se afla la 5m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1736 28,25083333 46,47472222 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada A.Vlaicu nr.15 se afla la 3m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1757 28,25555556 46,47305556 31-8-15 strada Petru Movila 3,colt cu
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
strada Mihai Eminescu
Lv1734 28,2475 46,47861111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Dacia nr.10 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1753 28,255 46,47027778 31-8-15 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
stradela Valul lui Traian
fintina nu are capac
Lv1732 28,24638889 46,47944444 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Petru Rares se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1713 28,24194444 46,48916667 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
se afla cu o strada mai jos de strada Mihail Kogilniceanu
Lv1681 28,25083333 46,49444444 27-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid

 

se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1731 28,24527778 46,48111111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 3m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
Lv1756 28,25194444 46,47361111 31-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Geprge Cosbuc nr.3 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1729 28,24305556 46,48138889 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Barbu Lautaru nr.26 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1728 28,24527778 46,48166667 28-8-15 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
strada Barbu Lautaru nr.7
nu se foloseste pentru consum
Lv1727 28,24583333 46,48277778 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Barbu Lautaru se afla la 3m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1703 28,24666667 46,48805556 27-8-15 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
strada Stefan cel Mare
cu un drum mai jos de strada Stefan cel Mare
Lv1758 28,25916667 46,475 31-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1735 28,25027778 46,47833333 28-8-15 pe teritoriul bisericii rusesti se afla la 4m de la drum
apa buna din informatii locale
raspunzator sanepid
Lv1749 28,26444444 46,48083333 28-8-15 pe teritoriul orasului la intrarea in oras,linga gara auto
se afla la 7m de la drum
raspunzator sanepid
Lv1714 28,24194444 46,48861111 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
se afla cu o strada mai jos de str.Mihail Kogilniceanu
raspunzator sanepid
Lv1715 28,23833333 46,48277778 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
se afla pe ultima strada din vale din oras
Lv1716 28,23861111 46,48611111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Granicerilor nr.7 se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
Lv1717 28,23861111 46,48527778 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Granicerilor nr.11 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1718 28,23916667 46,48444444 28-8-15 se afla la 10m de la drum,intre case de locuit
strada Granicerilor
nu este sursa de contaminare

 

Lv1743 28,2525 46,47555556 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1744 28,2575 46,47583333 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 7m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare
peste drum se afla o fosta întreprindere
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1745 28,25138889 46,4825 28-8-15 se afla la 15m de la centrul orasului
strada Stefan cel Mare
linga piata
Lv1746 28,25805556 46,48361111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1747 28,25916667 46,48166667 28-8-15 strada Ion si Doina
se afla la 4m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Aldeteodorovici
Lv1755 28,25416667 46,47083333 31-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1748 28,26444444 46,47888889 28-8-15 pe teritoriul bisericii romine se afla la 25m de la drum
nu este sursa de contaminare
raspunzator sanepid
Lv1730 28,24222222 46,48111111 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 1m de la drum de tara,intre case de locuit si gradini
strada Barbu Lautaru particulare
nu este sursa de contaminare
raspunzator sanepid
Lv1750 28,26333333 46,48055556 28-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 15m de la drum,linga drumul central care duce spre centrul
orasului
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1702 28,24555556 46,49138889 27-8-15 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
strada Stefan cel Mare
cu un drum mai jos de strada Stefan cel Mare
Lv1720 28,24138889 46,48583333 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Horilor 36 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
Lv1721 28,24305556 46,48611111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
stradela George Meniuc se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
raspunzator sanepid
Lv1751 28,26083333 46,47388889 31-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 2m de la drum,linga case de locuit si gradini
particulare,partea de sus a orasului,de la puscarie in partea dreapta
al 2-lea drum

 

Lv1725 28,24611111 46,48361111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1724 28,24666667 46,48611111 28-8-15 se afla la 3m de la sosea,linga case de locuit si gradini particulare
strada Unirii nr.76
apa este salcie,nu se foloseste pentru baut,doar pentru spalat si udat
Lv1723 28,24361111 46,48361111 28-8-15 pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Valea Crucii nr.61 se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare
pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
Lv1722 28,24444444 46,48555556 28-8-15 se afla la 1m de la drum,linga case de locuit si gradini particulare,la o
strada Horilor nr.21
intersectie de drumuri
raspunzator sanepid
Lv1752 28,25944444 46,4725 31-8-15 pe teritoriul orasului se afla la 3m de la drum,intre case de locuit si gradini
particulare,partea de sus a orasului
Lv1719 28,24027778 46,48416667 28-8-15 se afla pe teritoriul orasului raspunzator sanepid
strada Horilor se afla la 1m de la drum,intre case de locuit si gradini particulare

Anexa 1. 2: Informaţii despre punctele de recoltare

Adâncimea Adâncimea Diametrul Debitul
nivelului a.s. punctului Data Nr. locuitori
Punctul sursei sursei Tipul sursei Importanţa sursei
(HPV) de la [m] de la amenajării deserviţi
[mm] [l/s]
suprafaţă [m] suprafaţă
Lv1677 11,2 12,8 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1676 15,7 17,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1675 10,4 12 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1680 16 17,6 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1672 6,8 8,9 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1692 13,8 15 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1711 7,4 9,2 1000 2000 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1674 9 10,6 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1706 8,3 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1673 14,3 16 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1679 15,1 17 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1678 15,6 17 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1695 8,7 10,6 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1705 7,6 9 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1651 15,8 17 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1671 14 15,6 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1704 9,6 12 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1701 14,8 16 1000 1997 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1700 8,3 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1699 7,8 9 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1698 8,4 10,1 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1690 16,8 18,1 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1696 6,9 8,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1682 8,8 10,2 1000 1999 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1694 9,6 11,2 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1693 10,2 11,8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1691 14,1 15,8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1689 12,3 14 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1688 12 14,1 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1687 10,7 12 1000 1997 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1686 10 11,7 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1685 14,8 17 1000 1993 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1684 16,1 19 1000 1999 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1697 6,7 8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1658 6,7 8 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1649 14,2 14,6 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1707 8,7 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1708 10,3 12 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1709 9,8 11,4 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1710 8,6 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1655 7,6 9 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1653 13,8 15 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1657 8 8,8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1652 14,3 16 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1659 8 9,2 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1660 8,7 10 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1661 9 10,5 1000 2000 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1662 8,5 10 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1663 9 10 1000 1995 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1664 3 4,3 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1665 5,1 6,8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1656 7,1 8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1644 16,6 17,8 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1669 9 10,4 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1668 8,4 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1667 8 9,4 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1666 7,8 8,9 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1640 12,3 14 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1641 12 13,4 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1654 7,4 9 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1643 16,1 17,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1670 8,6 10 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1645 11,6 13 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1646 16,7 18 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1647 16,8 18,4 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1648 14,1 15,7 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1712 6,6 8 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1650 17 19 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1683 22,6 25 1000 1995 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1642 15,3 16,7 1000 1987 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1733 12,8 15 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1754 12,7 14,5 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1742 11,8 13,3 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1741 15 17 1000 2000 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1740 5,2 6,7 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1739 3,6 5 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1738 4,7 6 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1726 5,4 7,2 1000 2009 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1737 3,8 10 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1736 5,5 7,8 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1757 9,4 10,9 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1734 12 14,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1753 14,6 16,3 1000 2000 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1732 8,6 10,4 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1713 7,4 9 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1681 10 12 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1731 9,6 11,1 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1756 8,6 10 1000 1976 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1729 7,8 9,4 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1728 8 9,6 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1727 6,3 8 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1703 7,1 9,2 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1758 14,2 15,8 1000 1993 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Una dintre cele importante – proba
Lv1735 15 17,4 1000 2013 500 Fântâna săpată se recoltează ca a două în cazul când
în comună există mai mult
Lv1749 14 16 1000 1990 50 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1714 7,2 9,1 1000 1997 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1715 13,6 15,8 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1716 14 16,4 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1717 12,6 14,3 1000 1999 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1718 14 16,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1743 6,9 8,7 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1744 18 20,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Una dintre cele importante – proba
Lv1745 0,2 1980 100 Izvor se recoltează ca a două în cazul când
în comună există mai mult
Lv1746 12,6 14,3 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte

 

Lv1747 6,2 9,4 1000 1996 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1755 14,8 16 1000 1991 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Una dintre cele importante – proba
Lv1748 18,2 21 1000 2012 500 Fântâna săpată se recoltează ca a două în cazul când
în comună există mai mult
Lv1730 10 12 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1750 10 12,4 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1702 8,1 9,7 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1720 8 9,4 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1721 7,8 9,6 1000 1980 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1751 10,4 12 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1725 6,2 7,6 1000 2003 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1724 7 8,4 1000 1970 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1723 6,8 9 1000 1960 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1722 8,1 9,4 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1752 12,1 13,6 1000 1990 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte
Lv1719 8,3 9,6 1000 1999 10 Fântâna săpată Importanță mică – faţă de sursele
celelalte


Anexa 1. 3: Condiţiile de mediu în perimetrul punctelor de recoltare

Punctul Morfologia Acopeririea Pedologia Litologia Hidrogeologia corpului Apă de suprafaţă Etanşare superioară
terenului terenului de apă
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1677 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1676 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1675 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1680 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1672 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1692 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1711 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1674 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1706 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1673 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1679 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit
plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime

 

câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1678 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1695 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1705 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1651 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1671 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1704 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1701 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1700 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1699 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1698 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1690 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1696 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit
plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime

 

câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1682 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1694 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1693 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1691 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1689 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1688 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1687 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1686 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1685 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1684 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1697 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1658 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit
plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime

 

câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1649 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1707 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1708 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1709 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1710 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1655 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1653 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1657 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1652 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1659 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1660 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1661 Suprafaţă Suprafaţa Cernoziom Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit
plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime

 

câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1662 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1663 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1664 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1665 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1656 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1644 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1669 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1668 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1667 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1666 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1640 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.

 

Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1641 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1654 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1643 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1670 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1645 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1646 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1647 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1648 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1712 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1650 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1683 Suprafaţă Suprafaţa Cernoziom Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit
plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime

 

câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Conglomerate, depozitele sarmaţiene
Lv1642 plană – construită Neclasificat acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
pietriş şi meoţiene
câmpie urbană/rurală niciodată
superioare.
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1733 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1754 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1742 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1741 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1740 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1739 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1738 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1726 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1737 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1736 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1757 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit

 

plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1734 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1753 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1732 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1713 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1681 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1731 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1756 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1729 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1728 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1727 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1703 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1758 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit

 

plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1735 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1749 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1714 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1715 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1716 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1717 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1718 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1743 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1744 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1745 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1746 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1747 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit

 

plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1755 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1748 plană – construită Cernoziom de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1730 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1750 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1702 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1720 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1721 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1751 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1725 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1724 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1723 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Lv1722 Suprafaţă Suprafaţa Neclasificat Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se Obiectul nu e păzit

 

plană – construită de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1752 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată
Suprafaţă Suprafaţa Argile cu adaos Strat acvifer în Apă de suprafaţă nu se
Lv1719 plană – construită Neclasificat de nisipuri şi depozitele sarmaţiene acumulează în împrejurime Obiectul nu e păzit
câmpie urbană/rurală gresii superioare. niciodată


Anexa 1. 4: Poluarea în imediata apropiere a punctului de recoltare

Perimetrul Distanţa de Deficienţe
Punctul Gard protejat la şosea Sursa de poluare Descrierea sursei Turbiditate
organoleptice
[m] [m]
Lv1677 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1676 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1675 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1680 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1672 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1692 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1711 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1674 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1706 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1673 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1679 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1678 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1695 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1705 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1651 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1671 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1704 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1701 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic

 

Lv1700 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1699 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1698 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1690 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1696 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1682 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1694 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1693 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1691 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1689 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1688 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1687 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1686 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1685 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1684 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1697 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1658 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1649 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1707 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1708 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1709 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1710 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1655 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1653 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1657 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1652 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Mirosul Nimic
organic
Lv1659 7 Un alt mod de contaminare – descriere soseaua spre satul Sirma Nimic
Lv1660 5 Un alt mod de contaminare – descriere soseaua care duce spre satul Nimic
Sirma
Lv1661 150 Nimic
Lv1662 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1663 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1664 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic

 

Lv1665 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1656 7 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1644 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1669 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1668 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1667 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1666 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1640 2 Un alt mod de contaminare – descriere soseaua spre satul Sirma Nimic
Lv1641 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1654 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1643 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1670 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1645 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Tulbureala uşoară +
culoare
Lv1646 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1647 50 Nimic
Lv1648 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1712 5 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1650 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1683 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1642 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1733 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1754 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1742 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1741 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1740 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1739 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1738 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1726 7 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1737 5 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1736 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1757 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1734 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic

 

Lv1753 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1732 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1713 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1681 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1731 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1756 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1729 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1728 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1727 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1703 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1758 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1735 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1749 7 Un alt mod de contaminare – descriere gara auto Nimic
Lv1714 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1715 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1716 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1717 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1718 10 Nimic
Lv1743 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1744 7 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1745 15 Un alt mod de contaminare – descriere drumul central din orasul Nimic
Leova
Lv1746 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1747 4 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1755 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1748 25 Nimic
Lv1730 1 Nimic
Lv1750 15 Un alt mod de contaminare – descriere intrarea in orasul Leova Nimic
Lv1702 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1720 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1721 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1751 2 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1725 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1724 3 Un alt mod de contaminare – descriere sosea Nimic
Lv1723 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic

 

Lv1722 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1752 3 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic
Lv1719 1 Un alt mod de contaminare – descriere drum de tara Nimic


Anexa 1. 5: Parametrii hidrochimici

Punctul Temperatura [°C] EC [µS/cm] O2 [mg/l] O2 % pH EH [mV]
Lv1677 13,5 2,21 7,43 71,2 7,43 38
Lv1676 13 2,32 4,97 47,7 7,6 37
Lv1675 13 3,29 9,58 90,9 7,64 17
Lv1680 12,8 3,14 8,12 76,8 7,36 23
Lv1672 13,2 2,35 7,79 74,3 7,51 32
Lv1692 13,2 2,46 5,76 54,8 7,43 31
Lv1711 12,4 1,66 7,46 69,4 7,56 53
Lv1674 12,9 1,87 1,74 16,4 7,57 35
Lv1706 12,9 2,63 8,02 75,6 7,77 26
Lv1673 13,2 2,36 3,6 34,4 7,62 44
Lv1679 13,2 2,5 6,21 59,2 7,43 36
Lv1678 13,9 2,86 8,84 85,6 7,53 27
Lv1695 17,8 8,91 7,96 85,5 9,78 13
Lv1705 12,8 1,22 8,33 78,6 7,66 54
Lv1651 12,9 1,17 7,73 73,9 7,71 43
Lv1671 12,6 2,73 1,85 17,4 7,47 21
Lv1704 13,2 1,11 6,77 64,4 7,89 57
Lv1701 13,1 1,88 6,96 66 7,77 38
Lv1700 12,8 2,04 5,87 55,3 7,66 36
Lv1699 12,9 2,46 5,55 52,4 7,55 27
Lv1698 12,9 1,91 8,06 76,1 7,69 52
Lv1690 13,1 2,09 8,45 80,2 7,56 36
Lv1696 13,5 3,98 5,7 54,5 8,16 21
Lv1682 13,2 2,23 6,67 63,5 7,86 41
Lv1694 13 1,98 6,65 63 7,45 37
Lv1693 13,1 1,71 6,19 58,7 7,31 49
Lv1691 12,9 0,78 5,88 55,7 7,55 57
Lv1689 13,3 1,89 6,59 62,8 7,55 62
Lv1688 14 2,45 7,43 71,9 7,3 26
Lv1687 12,8 2,82 5,93 55,9 7,34 19
Lv1686 13 1,93 5,37 50,9 7,36 39
Lv1685 13,7 2,27 8,63 83,1 7,39 46

 

Lv1684 17,7 1,67 9,56 100,3 7,49 36
Lv1697 12,8 1,75 4,5 42,4 8,03 49
Lv1658 17,3 0,78 8,2 85,5 7,48 48
Lv1649 13,4 1,65 7,36 73,8 7,84 51
Lv1707 13 2,43 5,76 54,3 7,88 42
Lv1708 12,9 2,29 7,01 65,9 7,76 27
Lv1709 12,7 2,3 6,96 65,1 7,92 34
Lv1710 12,5 3,1 3,6 33,5 7,63 22
Lv1655 13,3 1,32 9,32 89,2 7,54 56
Lv1653 14,2 1,43 8,99 101,3 8,96 42
Lv1657 12,7 1,32 7,23 68,3 7,86 51
Lv1652 12,8 1,42 0,62 5,9 7,85 -36
Lv1659 18,1 3,14 9,77 103,5 7,88 31
Lv1660 17 2,54 7,42 77 7,42 31
Lv1661 13,3 2,23 8,42 80,8 7,71 27
Lv1662 13,9 1,36 8,76 85 7,58 48
Lv1663 13,7 2,76 9,24 89,2 7,53 28
Lv1664 17,7 1,76 9 94,7 7,51 34
Lv1665 14 1,63 7,19 69,8 7,38 52
Lv1656 13,2 1,49 7,22 68,9 7,99 38
Lv1644 13,2 1,29 8,86 85,5 7,7 62
Lv1669 13 2,09 8,13 77,1 7,53 36
Lv1668 13,1 1,42 9,64 91,6 7,62 42
Lv1667 13 3,45 3,86 36,6 7,42 22
Lv1666 13 2,37 8,38 79,6 7,59 26
Lv1640 14,6 1,33 9,09 90,6 7,69 54
Lv1641 13,2 1,26 8,13 78,4 7,65 51
Lv1654 14,1 1,43 8,08 78,7 7,89 47
Lv1643 13 1,46 9,6 92,2 7,96 47
Lv1670 12,7 1,64 7,83 73,8 7,46 47
Lv1645 13,5 1,35 9,25 89,7 7,89 41
Lv1646 13,5 1,46 9,91 96,1 8,06 44
Lv1647 13,9 1,42 8,83 86,3 7,97 52
Lv1648 13,3 1,99 8,72 84,2 7,92 36
Lv1712 12,6 2,09 5,66 52,8 7,72 39

 

Lv1650 14,3 0,83 5,67 55,7 7,88 31
Lv1683 14 2,19 9,61 93,2 7,62 43
Lv1642 12,9 1,9 4,25 40,8 7,51 38
Lv1733 13,3 3,14 3,16 30 7,07 18
Lv1754 13,5 2,14 6,31 60,2 7,59 28
Lv1742 12,7 3,98 6,21 58,2 7,65 8
Lv1741 13 2,27 7,14 67,3 7,5 34
Lv1740 13,2 3,14 5,23 49,5 7,5 16
Lv1739 13,7 5,43 5,13 49,1 7,49 11
Lv1738 16,3 2,37 9,53 96,4 8,4 36
Lv1726 12,9 3,25 4,13 38,8 7,4 17
Lv1737 16,2 3,13 4,12 41,6 7,4 24
Lv1736 14,3 2,54 2,6 25,2 7,07 24
Lv1757 13,5 1,95 6,66 63,7 7,13 38
Lv1734 12,9 1,52 5,13 48,4 7,49 43
Lv1753 13,5 1,75 2,48 23,7 7,72 31
Lv1732 13,2 2,69 5,75 54,5 7,27 27
Lv1713 12,8 1,88 7,93 74,3 7,48 45
Lv1681 13 2,33 7,84 74,5 7,45 31
Lv1731 13,1 3,75 2,83 26,7 7,3 11
Lv1756 13,6 2,73 2,69 25,8 7,48 32
Lv1729 12,7 3,01 7,06 66,1 7,86 22
Lv1728 12,9 2,44 3,35 31,5 7,31 23
Lv1727 12,7 1,25 9,01 84,3 7,84 49
Lv1703 13 1,05 6,07 57,4 7,58 68
Lv1758 14,2 3,13 5,59 54,4 7,24 17
Lv1735 13,7 2,06 4,7 45 7,28 32
Lv1749 16,5 1,31 5,24 53,5 7,31 56
Lv1714 12,6 3,26 7,43 69,3 7,6 21
Lv1715 13,2 2,88 7,03 66,5 7,98 26
Lv1716 12,9 3,16 3,73 35 7,51 23
Lv1717 12,7 2,91 2,38 22,2 7,44 19
Lv1718 12,5 2,62 6,93 64,6 7,82 17
Lv1743 13,1 3,7 6,41 60,5 7,12 9
Lv1744 13,2 2,56 2,52 23,9 7,28 21

 

Lv1745 18,6 1,35 10,17 108,1 7,35 68
Lv1746 15,1 1,38 8,72 86,1 7,39 66
Lv1747 13,4 3,97 5,63 53,6 7,45 25
Lv1755 13,9 2,9 6,04 58,3 7,4 24
Lv1748 14,2 2,17 6,38 62 7,69 34
Lv1730 12,8 3,51 7,83 73,4 7,76 14
Lv1750 14,2 1,99 3,09 30 7,32 44
Lv1702 13,4 2,08 6,44 61,5 7,78 31
Lv1720 12,9 3,17 2,66 24,9 7,59 15
Lv1721 16,1 2,78 6,27 63,1 7,83 22
Lv1751 13,4 3,53 4,43 42,3 7,74 13
Lv1725 13 2,58 5,98 56,3 7,55 26
Lv1724 13 4,03 4,42 41,6 7,46 6
Lv1723 12,8 2,65 5,21 48,8 7,56 13
Lv1722 12,9 2,17 3,24 30,4 7,7 28
Lv1752 13,3 3,13 5,66 54 7,54 16
Lv1719 12,8 1,97 4,11 38,5 7,44 36