×
Meniu

Raportul pentru Anul 2018

Raportul de activitate a Primarului orașului Leova pentru anul 2018   Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2018, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, ”Privind administraţia publică locală”, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, cu Planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a Consiliului orăşănesc Leova. […]

Anunț

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

Aviz

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist  . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova_ IDNO: _1007601004135__________________________________ Tip procedură achiziție: COPF Obiectul achiziției:   Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ _________________________________________________ Cod CPV: 09100000-0   Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor  _Primaria Leova_________________________________ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare […]

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Nr.21-02/1-24 din 03.01.2017   ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat]   1.  Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova 2.  IDNO: 1007601004135 3.  Tip procedură achiziție: COPF 4.  Obiectul achiziției:     Materiale de uz gospodaresc si rechizitte de birou  ___ 5.  Cod CPV: 30100000_-0 […]

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ Licitaţie publică, Servicii de solubrizare in or.Leova

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ    Servicii de solubrizare in or.Leovaon-4 INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova Tip procedură achiziție: Licitaţie publică Obiectul achiziției: Servicii de solubrizare in or.Leova Cod CPV: 90000000-7 Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul […]

ANUNȚ

Prin prezenta , Vă aducem la cunoștință , că Ambasada Romaniei în Republica Moldova a notificat despre desfășurarea alegerilor Parlamentului Romaniei la data de 11 decembrie 2016. În acest contex, la data respespectivă în intervalul orelor 7:00-21:00, în oraș Leova la adresa str.Ștefan cel Mare nr.67 ( Biblioteca Raională ) va fi deschisă secția de […]