Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Declarația privind buna guvernare

Anexa nr.5 la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemuli de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare.  Din 02. 01.2017

Raportul pentru Anul 2018

Raportul de activitate a Primarului orașului Leova pentru anul 2018   Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2018, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, ”Privind administraţia publică locală”, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, cu Planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a Consiliului orăşănesc Leova. […]

Anunț

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

Aviz

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist  . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova_ IDNO: _1007601004135__________________________________ Tip procedură achiziție: COPF Obiectul achiziției:   Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ _________________________________________________ Cod CPV: 09100000-0   Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor  _Primaria Leova_________________________________ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare […]

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Nr.21-02/1-24 din 03.01.2017   ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat]   1.  Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova 2.  IDNO: 1007601004135 3.  Tip procedură achiziție: COPF 4.  Obiectul achiziției:     Materiale de uz gospodaresc si rechizitte de birou  ___ 5.  Cod CPV: 30100000_-0 […]