×
Meniu

În atenția locuitorilor orașului Leova

Primăria orașului Leova, îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Totodată, Primăria orașului Leova, recomandă persoanelor să se abțină de la utilizare focului pe suprafețe deschise, în special în preajma lanurilor cu cereale, spații forestiere și în locuri de agrement. Orice scânteie în condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă poate […]

În atenția locuitorilor orașului Leova, privind evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate

Primăria orașului Leova, atenţionează populaţia să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale sau chiar penale. În condiţii de temperaturi ridicate şi umeditate redusă, orice sursă de aprindere poate genera incendii. Persoanele care aleg să igienizeze gospodăriile, sunt rugate să […]

STAȚIA DE EPURARE DIN ORAȘUL LEOVA VA FI RECONSTRUITĂ CU SUPORTUL CEHIEI

Astăzi, la sediul Ambasadei Republicei Cehe la Chișinău, am semnat Memorandumul de Colaborare între Primăria orașului Leova și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, în scopul implemetării proiectului ,,Reconstrucția sistemului de epurare din orașul Leova (faza I)”, care constă în elaborarea studiului de fezabilitate, costul acestuia (aprox. 40 000 $) fiind acoperit integral de partenerii cehi. După […]

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliul Local

…………………Primăria oraşului Leova……………… autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante; – Secretar Consiliul Local– 1 funcție vacantă Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22. Contacte: telefon: 2-22-06 Scopul general al funcţiei: Conducerea personalului și managementul eficient al activității Consiliului Local […]

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Primăria oraşului Leova…autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante; Specialist în domeniul juridic– 1 funcție temporar vacantă Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22. Contacte: telefon: 2-22-06 Scopul general al funcţiei: Asigurarea conformității actelor administrative ale primarului, Consiliului orășenesc cu […]

În atenția cetățenilor, deținătorilor de terenuri agricole și bazinelor acvatice din orașului Leova, privind măsurile de prevenire a incendierii vegetației uscate

Pentru evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate, Primăria orașului Leova se adresează cu un apel către cetățeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor: nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt; nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 m față de clădiri, instalații, materiale sau […]

Pe 9 februarie orașul Leova a avut parte de oaspeți deosebiți

Excelența Sa, Dl Stanislav Kázecký, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, în cadrul vizitei de lucru, a venit în prima localitate din Republica Moldova cu care a colaborat Guvernul Cehiei mai bine de 15 ani în urmă, în cadrul primelor proiecte de dezvoltare locală. Am avut o discuție sinceră și productivă cu privire la dezvoltarea […]

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

…………………Primăria oraşului Leova……………… autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;  -specialist în domeniul juridic– 1 funcție temporar vacantă Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22. Contacte: telefon: 2-22-06 Scopul general al funcţiei: Elaborarea contractelor, regulamentelor și altor acte juridice Elaborarea […]

Primăria orașului Leova lansează cea de-a II-a ediție a Programului de „Bugetare participativă”, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în anul 2022

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor orașului Leova într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime de valorificare a surselor financiare din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte. Obiectivele Progamului de „Bugetare participativă” sunt următoarele: Creșterea nivelului de […]