×
Meniu

ANUNȚ!

Prin prezentul, Primăria orașului Leova anunță despre anularea concursului de ocupare a funcției publice vacante de specialist în domeniul juridic, anunțat la data de 19 septembrie 2022, în legătura cu angajarea prin transfer a specialistului, în conformitate cu prevederile art.28 și art 48 al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului […]

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

…………………Primăria oraşului Leova……………… autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante; specialist în domeniul planificare– 1 funcție temporar vacantă  Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22. Contacte: telefon: 02632-22-06 Scopul general al funcţiei: Reglementarea administrării bugetului sub aspectul respectării clasificației bugetare […]

În atenția locuitorilor orașului Leova

Primăria orașului Leova, îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Totodată, Primăria orașului Leova, recomandă persoanelor să se abțină de la utilizare focului pe suprafețe deschise, în special în preajma lanurilor cu cereale, spații forestiere și în locuri de agrement. Orice scânteie în condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă poate […]

În atenția locuitorilor orașului Leova, privind evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate

Primăria orașului Leova, atenţionează populaţia să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale sau chiar penale. În condiţii de temperaturi ridicate şi umeditate redusă, orice sursă de aprindere poate genera incendii. Persoanele care aleg să igienizeze gospodăriile, sunt rugate să […]

STAȚIA DE EPURARE DIN ORAȘUL LEOVA VA FI RECONSTRUITĂ CU SUPORTUL CEHIEI

Astăzi, la sediul Ambasadei Republicei Cehe la Chișinău, am semnat Memorandumul de Colaborare între Primăria orașului Leova și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, în scopul implemetării proiectului ,,Reconstrucția sistemului de epurare din orașul Leova (faza I)”, care constă în elaborarea studiului de fezabilitate, costul acestuia (aprox. 40 000 $) fiind acoperit integral de partenerii cehi. După […]

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliul Local

…………………Primăria oraşului Leova……………… autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante; – Secretar Consiliul Local– 1 funcție vacantă Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22. Contacte: telefon: 2-22-06 Scopul general al funcţiei: Conducerea personalului și managementul eficient al activității Consiliului Local […]