×
Meniu

În atenția locuitorilor orașului Leova, privind evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate!

Primăria orașului Leova, atenţionează populaţia să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

Toamna este specific ca fiecare gospodar după recolta de sezon și după căderea frunzișului să își facă ordine în gospodărie, astfel resturile vegetale fiind arse. Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această perioadă se înregistrează un număr sporit de ardere necontrolată ca urmare a igienizării terenurilor.

În unele cazuri, cetățenii ard resturile menajere sau vegetația uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiții de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea șoproanelor, adăposturilor pentru animale sau furajelor, locuințelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării și anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

Având în vedere că suntem în perioada de toamnă, în care există riscul producerii unor noi incendii de vegetaţie, venim să atenţionăm locuitorii orașului Leova, agenţii economici din teritoriu privitor la interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Vă atenţionăm că arderea vegetaţiei uscate provoacă multe efecte negative solului, poate duce la izbucnirea incendiilor, cu mai multe consecinţe grave asupra comunităţii, prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător, cât și duce la răspunderea administrativă.

Persoanele care aleg să igienizeze gospodăriile, sunt rugate să nu lase nesupravegheate arderile resturilor menajere şi vegetaţiei uscate, pentru a evita extinderea incendiilor. Un pericol în acest sens, îl prezintă casele de locuit şi spaţiile forestiere aflate în nemijlocită apropiere. În cazul  în care sunt observate aceste focare, este necesar să fie apelat: Serviciul 112.

Întru evitarea cazurilor de incendiere a vegetației uscate, cauzarea daunei florei și faunei, trebuie respectate următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

  • nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt;
  • nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 m față de clădiri, instalații, materiale sau substanțe combustibile;
  • nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere;
  • nu aruncaţi mucuri de ţigară, chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetaţia uscată;
  • respectați modul stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale;
  • cetățenii să se adreseze la Primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor menajere și vegetației uscată din localitate;
  • supravegheați în permanență copii și interziceți jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii (chibrituri, brichete, etc.);
  • asigurați supravegherea permanentă a arderii și stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  • la depistarea focarelor de ardere apelaţi la număr de telefon 112şi după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii, respectând măsuri de securitate sau părăsiţi locul arderii acoperind gura şi nasul cu o ţesătură umedă.