×
Meniu

Programul de „Bugetare participativă”, ediția a III-a

Primăria orașului Leova lansează cea de-a III-a ediție a Programului de „Bugetare participativă”, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în anul 2023

Programul de Bugetare participativă continuă la de-a III-a ediție pentru anul 2023 și își propune implicarea cetățenilor orașului Leova într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime de valorificare a surselor financiare din bugetul local.

Obiectivele Progamului de „Bugetare Participativă” sunt următoarele:

  1. Creșterea nivelului de dialog de colaborare dintre cetățeni și administrația publică locală.
  2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul Leova.
  3. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
  4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.
  5. Implicarea cetățenilor în procesul de planificare și dezvoltare urbană.
  6. Creșterea eficienței utilizării bugetului local.

Proiectele aplicate trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în „Regulamentul privind procesul de bugetarea participativă pentru anul 2023, aprobat de Consiliul orășenesc Leova, la data de 24 martie 2023, care poate fi accesat la:

https://drive.google.com/drive/folders/1vciQQlUDpa8DFyRXwRUaK9QhdeUrLJ5c?usp=sharing.

Propunerile de proiect trebuie să se încadreze în viziunea și obiectivele menționate în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Leova pentru perioada 2021-2026, care poate fi accesată aici: https://primarialeova.md/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Strategia-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-a-or.-Leova-2021-2026.pdf, fie în domeniile de competență indicate la pct. 3. Prioritățile de finanțare al „REGULAMENTULUI PRIVIND PROCESUL DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ”.

Programul de bugetare participativă lansat de Primăria orașului Leova pentru anul 2023, se va desfășura după următorul calendar:

Etapele concursului Termen de implementare
Etapa 1. Publicarea anunțului privind lansarea apelului de proiecte prin intermediul site-ului primarialeova.md, Platforma Bugetării Participative și a mass-mediei locale. 30 martie
Etapa 2. Depunerea formularului complet de aplicare. 30 martie28 mai 2023

 

Etapa 3. Verificarea îndeplinirii condițiilor administrative de participare și pregătirea spre înaintare Comisiei de evaluare. 29 mai 2 iunie 2023
Etapa 4. Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de Comisia de evaluare. 5 iunie9 iunie 2023
Etapa 5. Comunicarea publică a rezultatelor proiectelor validate de Comisia de evaluare. 12 iunie 2023
Etapa 6. Lansarea procesului de votare. 13 iunie3 iulie 2023
Etapa 7. Publicarea listei proiectelor câștigătoare. 4 iulie 2023
Etapa 8. Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria orașului Leova și reprezentantul aplicantului și transferul contribuției pe contul trezorerial al primăriei, în cazul contribuției în bani. 4 iulie –  18 iulie 2023
Etapa 9. Implementarea proiectelor. 4 iulie1 decembrie 2023
Etapa 10. Raportarea rezultatelor proiectului. până la 10 decembrie 2023

Formularul de proiect care se completează, semnează și se depune, cu anexele aferente, până la termenul indicat, electronic în subiectul mesajului indicându-se: „Aplicare Program Bugetarea participativă 2023, [denumirea grupului de inițiativă sau ONG]” (leovaprimaria@gmail.com, vulpecristina4@gmail.com), pe Platforma dedicată Bugetării Participative (https://bugetareparticipativa.md/ro/offices/leova-1007601004135), fie la sediul Primăriei orașului Leova, et.2, Anticamera Primăriei sau bir.10, poate fi descărcate la: https://drive.google.com/drive/folders/1vciQQlUDpa8DFyRXwRUaK9QhdeUrLJ5c?usp=share_link.

Pachetul necesar de documentație trebuie să conțină:

  1. Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1;
  2. Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și altor persoane interesate în implementarea proiectului, conform anexei nr. 2;
  3. În cazul în care proiectul prevede lucrări de construcție, este necesară prezentarea devizului de cheltuieli;
  4. Alte documente (fotografii, machete, etc).

Pentru Programul de Bugetare Participativă din orașul Leova, ediția 2023 este prevăzută o sumă de 200.000 de lei. Valoare sumei solicitate din bugetul local nu va depăși 50. 000 lei.

Bugetul solicitat al unui proiect trebuie să fie între 10. 000 – 100. 000 lei, iar contribuția aplicanților sau partenerilor (sub diferite forme) nu mai mică de 10 % din valoarea totală a proiectului.

Proiectele depuse vor fi evaluate, de către Comisia de evaluare, care în funcție de bugetul aprobat pentru acest Program pentru 2023, va selecta, aproba și publica lista proiectelor câștigătoare înaintate pentru votarea de către cetățeni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 28 mai 2023, 24:00.

Pentru orice informații, detalii și consultări, puteți contacta: Bujorean Alexandru, Primarul or. Leova (tel.: 067168000, leovaprimaria@gmail.com) sau Vulpe Cristina, specialist în atragerea investițiilor și proiectelor Primăria or. Leova (tel.: 078875390, vulpecristina4@gmail.com).