×
Meniu

Primăria orașului Leova lansează cea de-a II-a ediție a Programului de „Bugetare participativă”, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în anul 2022

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor orașului Leova într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime de valorificare a surselor financiare din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Obiectivele Progamului de „Bugetare participativă” sunt următoarele:

  1. Creșterea nivelului de dialog de colaborare dintre cetățeni și administrația publică locală.
  2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul Leova.
  3. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
  4. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.
  5. Implicarea cetățenilor în procesul de planificare și dezvoltare urbană.
  6. Creșterea eficienței utilizării bugetului local.

Proiectele aplicate trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în „Regulamentul privind procesul de bugetarea participativă”, aprobat de Consiliul orășenesc Leova, la data de 15 decembrie 2021, care poate fi accesat la: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-procesul-de-bugetare-participativ-887466.html.

Propunerile de proiect trebuie să se încadreze în viziunea și obiectivele menționate în Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Leova pentru perioada 2021-2026, care poate fi accesată aici: https://primarialeova.md/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Strategia-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-a-or.-Leova-2021-2026.pdf, fie în domeniile de competență stipulate în Capitolul 3 al „Regulamentului privind procesul de bugetare participativă”.

Programul de bugetare participativă lansat de Primăria orașului Leova

pentru anul 2022, se va desfășura după următorul calendar:

Etapele concursului Termen de implementare
Etapa 1. Publicarea anunțului privind lansarea apelului de proiecte. 13 ianuarie 2022
Etapa 2. Depunere formularului complet de aplicare. 13 ianuarie – 13 martie 2022

 

Etapa 3. Verificarea îndeplinirii condițiilor administrative de participare și pregătirea spre înaintare Comisiei de evaluare. 14 martie – 18 martie 2022
Etapa 4. Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de Comisia de evaluare. 21 martie – 25 martie 2022
Etapa 5. Comunicarea publică a rezultatelor proiectelor validate de Comisia de evaluare. 28 martie 2022
Etapa 6. Lansarea procesului de votare. 29 martie – 12 aprilie 2022
Etapa 7. Publicarea listei proiectelor câștigătoare. 13 aprilie 2022
Etapa 8. Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria orașului Leova și reprezentantul aplicantului și transferul contribuției pe contul trezorerial al primăriei, în cazul contribuției în bani. 13 aprilie – 27 aprilie 2022
Etapa 9. Implementarea proiectelor. aprilie – decembrie 2022
Etapa 10. Raportarea rezultatelor proiectului. 15 – 30 noiembrie 2022

 

Formularul de proiect care se completează, semnează și se depune, cu anexele aferente, până la termenul indicat, electronic în subiectul mesajului indicându-se: „Aplicare Program Bugetarea participativă 2022, [denumirea grupului de inițiativă sau ONG]” (leovaprimaria@gmail.com, vulpecristina4@gmail.com), fie la sediul Primăriei orașului Leova, et.2, Anticamera Primăriei sau bir.10, poate fi descărcate la: https://drive.google.com/drive/folders/1kpR9EoKuOka-0_F4K4DJIWy4qG5AuXVX.

Pachetul necesar de documentație trebuie să conțină:

  1. Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1;
  2. Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și altor persoane interesate în implementarea proiectului, conform anexei nr. 2;
  3. În cazul în care proiectul prevede lucrări de construcție, este necesară prezentarea devizului de cheltuieli.
  4. Alte documente (fotografii, machete,etc).

Pentru Programul de Bugetare Participativă din orașul Leova, ediția 2022 este prevăzută o sumă de 200. 000 de lei. Valoare sumei solicitate din bugetul local nu va depăși 50. 000 lei.

Bugetul solicitat al unui proiect trebuie să fie între 10. 000 – 100. 000 lei, iar contribuția aplicanților sau partenerilor (sub diferite forme) nu mai mică de 10 % din valoarea totală a proiectului.

Proiectele depuse vor fi evaluate, de către Comisia de evaluare, care în funcție de bugetul aprobat pentru acest Program pentru 2022, va selecta, aproba și publica lista proiectelor câștigătoare înaintate pentru votarea de către cetățeni. 

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 13 martie 2022, 23:59.

Pentru orice informații, detalii și consultări, puteți contacta: Bujorean Alexandru, Primarul or. Leova (tel.: 067168000, leovaprimaria@gmail.com) sau Vulpe Cristina, specialist în atragerea investițiilor Primăria or. Leova (tel.: 0 (263) 2-39-40, vulpecristina4@gmail.com).