×
Meniu

Consultarea publică a „Programului de Revitalizare Urbană a orașului Leova pentru anii 2021-2025”

Primăria orașului Leova propune spre consultarea publică „Programului de Revitalizare Urbană a orașului Leova pentru anii 2021-2025″.

Revitalizarea urbană este un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate. Punerea în aplicare a acestuia va contribui la reabilitarea într-un mod cuprinzător și integrat a zonelor de revitalizare selectate, ținând cont de nevoile și așteptările comunității locale.

Obiectivele PRU al orașului Leova rezultă din analiza aprofundată a zonelor de revitalizare, care răspund la cele mai importante nevoi ale sale, se concentrează pe găsirea unor soluții eficiente și eliminarea fenomenelor negative pe fiecare domeniu. În același timp, obiectivele Programului se bazează pe potențialul de dezvoltare al zonelor de revitalizare identificate și indicate în diagnostic.

Obiectivele specifice ale PRU al orașului Leova sunt:

OS1. Îmbunătățirea condițiilor educaționale în zonele de revitalizare

OS2. Modernizarea spațiilor de odihnă și agrement

OS3. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare

OS4. Revitalizarea fondului de locuințe

Programului de Revitalizare Urbană poate fi accesat la următorul link: Program de Revitalizare Urbană orașul Leova

Propunerile și comentariile privitor la Program pot fi comunicate la adresa de e-mail: leovaprimaria@gmail.com sau la numărul de telefon: 0(263) 2-39-40.