×
Meniu

Viceprimar

img_2901

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume, prenume

Mahu Sergiu

Data naşterii

19.02.1982

Sex

Masculin

Adresă

Or.Leova, str.M.Viteazul 29

Telefon

Serviciu:

Domiciliu:

026325979

Mobil:

060006610

Alte date de contact:

Fax

E-mail

Sergiumahu97@gmail.com

Locul de muncă

pentru care candidează

Viceprimar or.Leova

Experienţa profesională

Perioada

2011-2016

Funcţia sau postul ocupat

Inginer constructor SRL „ Modernconstruct„

Principalele activităţi si responsabilităţi

Coordonare în activități de construcție

Educaţie şi formare

Perioada

1997-2016

Domenii principale studiate / competenţe dobândite

Muzică

Construcții civile industriale si agricole

Cadastru, geodezie și construcții

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Colegiul Republican de muzică „Ștefan Neaga „

Colegiul de construcție or.Hîncești

UTM Chișinău

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Limbi străine cunoscute

Limba _________

Citirea

Scrierea

Vorbirea

Excelent

x

x

x

Bine

Satisfăcător

Slab

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Smeta

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei

Comunicabil,

Flexibilitatea in abordarea situatiilor de lucru,

Seriozitatea la locul de munca

Capacitatea de a lucra in echipa

Data completării 12 DECEMBRIE 2016