RAPORTUL DE ACTIVITATE A PRIMARULUI ORAȘULUI LEOVA PENTRU ANUL 2013

În activitatea sa atît primăria, cît Consiliul orăşănesc Leova pe parcursul anului 2013 s-au condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele propii de activitate, planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc, strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei. Fiind la fine de an, respectiv este cazul […]