×
Meniu

Știri și Evenimente

ANUNȚ / INVITAȚIE DE PARTICIPARE

337-02/1-24 din 06.03.2017 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare Formatul documentului nu va fi modificat 1.    Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova 2.    IDNO: 1007601004135 3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare 4.    Obiectul achiziției: Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova 5.    Cod CPV: […]

Raportul pentru Anul 2017

Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2016, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, de planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc. Specialiştii din aparatul primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea executării deciziilor […]

Expediază mesaj