×
Meniu

Deciziile Consiliului

Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29.05.2018

Februarie 2018

Anexa nr.1 la 1.18 Regulament Cea mai curata curte(1)

Anexa nr.1 la 1.22 lista str__zi

Decizia nr. 1.1 activitate primaria

Decizia nr. 1.2 exec.buget a.2017

Decizia nr. 1.3 activ.percep 2017

Decizia nr. 1.4.exec.deciziilor 2017

Decizia nr. 1.5 activitatea Apa canal,

Decizia nr. 1.6. activitatea Salubr

Decizia nr. 1.7 criminogen__

Decizia nr. 1.8. mandat

Decizia nr. 1.9 cons admin Eminescu

Decizia nr. 1.10 procura

Decizia nr. 1.11 ajutor Bostan

Decizia nr. 1.12 miscorare taxe SRL Rapira

Decizia nr. 1.13. Cantina Social__

Decizia nr. 1.14 lot linga casa Cojocaru

Decizia nr. 1.15 .1 autentif.Drosu

Decizia nr. 1.15 .2 autentif.Tutuianu

Decizia nr. 1.15 .3 autentif. Mocanu

Decizia nr. 1.16 vinzare lot

Decizia nr. 1.17 ter aferent Dintiu

Decizia nr. 1.18 Regulament Curte curata

Decizia nr. 1.19 prem pers demn publ

Decizia nr. 1.20. decontare bunuri Roza NUI

Decizia nr. 1.21 norme combustibil

Decizia nr. 1.22.aprobare strada

Decizia nr. 1.23 redestribuirea bugetului

Decizia nr. 1.24 modificarea casaTeodorovici

Decizia nr. 1.25 arenda lot

Decizia nr. 1.26 lucrari publice

Proces-verbal din 20.02.2018

Decembrie 2017

Decizia nr.7.1. aprobarea bugetului

Decizia nr.7.2 prog.activitate

Decizia nr.7.3 petitii

Decizia nr.7.4 darea de seama func.

Decizia nr.7.6 memorandum GIZ

Decizia nr.7.9 decontare Salubr

Decizia nr.7.10 aprobarea bugetului 2018

Decizia nr.7.11 corelarea bugetului 2017

Decizia nr.7.12.3 modificarea Casa de Cultură

Anexa 1 la nr.7.2. progr.activitate

Anexa nr.1 buget 2018

Anexa nr.1.1 buget 2018

Anexa nr.1.1 buget 2018

Anexa nr.1 la decizia Corelarea 08.12.2017

Anexa nr.2 buget 2018

Anexa nr.2 la decizia Corelarea 08.12.2017

Anexa nr.3 la decizia Corelarea 08.12.2017

Anexa nr.3 buget 2018

Anexa nr.3 buget 2018

Anexa nr.4 buget 2018

Anexa nr.4 buget 2018

Anexa nr.5 buget 2018

Anexa nr.5 buget 2018

Anexa nr.6 buget 2018

Anexa nr.7 buget 2018

Anexa nr.7 buget 2018

 

Noiembrie

 

Octombrie 2017

Iulie 2017

 

Iunie 2017

Aprilie 2017

Februarie 2017

 

Ianuarie 2017

Сканировать10002

Сканировать10001 (1)

Сканировать1

 

 

Anexa 1 la decizia consiliului orasenesc nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Anexa nr 1 la decizia CO nr 1.4 din 26.01.2017

Anexa nr 1 la Decizia CO nr 1.4 din 26.01.2017

Anexa nr 2 la decizia CO nr 1.4 din 26.01.2017

Anexa nr 2 la decizia consiliului orasenesc nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Anexa nr 2 la decizia COnsiliului orasnesc nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Anexa nr 3 la decizia Consiliului orasenesc Leova nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Anexa nr 3 la decizia Consiliului orasenesc nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Continuare Decizie 1.1.1 Cu privire la acordarea ajutorului material .JPG

Continuare la Anexa 1 la decizia consiliului orasenesc nr 1.3 din 26 ianuarie 2017

Decizia 1.1.2 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decizia 1.2 CU privire la transmirerea la balanta primariei Leova

Decizia 1.3 Cu privire la corelarea bugetului primariei Leova

Decizia 1.4 Cu privire la redistribuirea soldului disponibil format la 01.01.2017..

Decizia nr 1.3 Cu privire la corelarea bugetului Primariei orasului Leova pe anul 2017

Decizie 1.1.1 Cu privire la acordarea ajutorului material

Decembrie 2016

Decizia nr6-1

Decizia nr6-1a

Decizia nr6-2

Decizia nr6-2a

Decizia nr6-5

Decizia nr6-5a

Decizia nr6-7

Decizia nr6-8-1

Decizia nr6-8-2

Decizia nr6-9

Decizia nr6-10

Decizia nr6-11

Decizia nr6-13

Decizia nr6-18

Decizia nr6-19

Decizia nr6-20

Decizia nr6-20a

Decizia nr6-22

Decizia nr6-23-a

Decizia nr6-23

Decizia nr6-24

anexa-1-6-2

anexa-2-6-2

anexa-3-6-2

anexa-4-6-2

anexa-6-19-b

anexa-6-19-f

anexa-6-19-g

anexa-6-19-h

anexa-6-19-j

anexa-6-19-k

anexa-6-19-e

anexa-6-19

anexa-6-19a

anexa-6-19c

anexa-6-19d

anexa-6-20-a

anexa-6-20-b

anexa-6-20

regulament-6-7-2

regulament-6-7

anexa-nr-4-din-decembrie-2016

anexa-nr-7-la-decizia-consiliului-orasenesc-leova-nr-6-19-din-09-decembrie-2016

de-c-izi-a-nr-6-8-1-cu-privire-la-transmiterea-blocului-locativ-9i-a-terenului-aferent-in-proprietatea-locatarilor-iocuintelor-din-blocul-locativ

d-ec-i-zi-a-nr-6-23-cu-privire-la-alegerea-viceprimarului-or-leova

 

Septembrie 2016

Anexa-nr-2-la-decizia-consiliului-orasenesc-nr-3-15-din-22-09-2016

Decizia-nr-3-1-pregatire-institutii

Decizia-nr-3-2-criminogena

Decizia-nr-3-3-exec-buget-6-luni-a-2016

Decizia-nr-3-4-birouri

Decizia-nr-3-6-1-modificare-norme-combustibil

Decizia-nr-3-10-act-revisie

Decizia-nr-3-11-cna-revisie

Decizia-nr-3-14-1-ajutor-fintina

Decizia-nr-3-14-2-ajutor-fintina

Decizia-nr-3-15-rectificare-2016


 

DECIZIA nr.3.17 „Cu privire la delegarea unui membru permanent”

DECIZIA nr.3.8.3 „Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului orășenesc nr.6.2. din 15.12.2014,,Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul primăriei or. Leova”

DECIZIA nr.3.8.4 „Cu privire la modificarea deciziei nr 2.1 din 07.08.2015,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Leova”‘

DECIZIA nr.3.3 „Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Leova pe 8 luni ale anului 2015″

DECIZIA nr.1.1  „Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Leova pe anul 2013”

DECIZIA nr.1.2 „Cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe a.2013”

DECIZIA nr.1.4 „Cu privire la activitatea ÎM „Salubr-Leova” SA „Apă-Canal Leova” în anul 2013”

DECIZIA nr.1.7 „Cu privire la organizarea şi defăşurarea în anul 2014 a lucrărilor publice pe teritoriul oraşului Leova”

DECIZIA nr.1.8. „Cu privire la colaborarea cu AO „Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Slavilor „VECE” ”

DECIZIA nr.5.1 „Cu privire la abrogarea deciziei”

DECIZIA nr.5.2 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pe teritoriul primăriei or. Leova”

DECIZIA nr.5.8 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cînilor în oraşul Leova”

DECIZIA nr.5.10 „Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de colectare , transportare şi depozitare a deşeurilor menajere stradale şi industriale din oraşul Leova”

DECIZIA nr.5.16 „Cu privire la aprobarea dării de seamă funciară pe anul 2016”

DECIZIA nr. 5.19 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Leova pe anul 2016”

DECIZIA  nr.1.1  „Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Leova pe anul 2015”

DECIZIA nr.1.11.2. „Cu privire  la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc nr.5.2. din 11.12.2015 „Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul primăriei or. Leova””

DECIZIA nr. 1.15. „Cu privire  la amplasarea bustului”

DECIZIA nr.1.16 Cu privire la aprobarea regulamentului privind atribuirea loturilor de pămînt pentru construcția  locativă individuală în oraşul Leova” Anexa nr. 1 „la decizia 1.16 din 19 02.2016”

DECIZIA nr.1.2 ,,Cu privire la activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe a.2015”

DECIZIA nr.1.4.1 „Cu privire la activitatea ÎM „Salubr-Leova în anul 2015”

DECIZIA nr.1.4.2 „Cu privire la activitatea SA „Apă-Canal Leova” în anul 2015”

DECIZIA nr.1.5 „Cu privire la situaţia criminogenă, respectarea ordinii publice în teritoriul administrat”

DECIZIA nr.1.7 „Cu privire la organizarea şi defăşurarea în anul 2016 a lucrărilor publice pe teritoriul oraşului Leova”