×
Meniu

ANUNȚ / INVITAȚIE DE PARTICIPARE

337-02/1-24 din 06.03.2017 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare Formatul documentului nu va fi modificat 1.    Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova 2.    IDNO: 1007601004135 3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare 4.    Obiectul achiziției: Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova 5.    Cod CPV: […]

Raportul pentru Anul 2017

Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2016, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, de planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc. Specialiştii din aparatul primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea executării deciziilor […]

Anunț

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

Aviz

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

AVIZ

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția  vacanta de contabil șef adjunct, arhitector, director biblioteca cartierul “Roza Moldavii “ , director Centrul Tînărul Naturalist  . Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova_ IDNO: _1007601004135__________________________________ Tip procedură achiziție: COPF Obiectul achiziției:   Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ _________________________________________________ Cod CPV: 09100000-0   Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Procurarea Produselor Petroliere pentru institutiile bugetare a or.Leova_ [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor  _Primaria Leova_________________________________ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare […]