Achiziții publice

Produse alimentare pentru institutiile bugetare

Servicii de salubrizare în or. Leova

ANUNȚ Alimentare pentru I jumatate a anului 2018″

Anunt de participare caiet de sarcini amenajarea trotuarului pe str St cel Mare

ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE  la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri 

ANUNŢ  Plombareadrumurilor cu beton asfaltic pe străzile oraşului Leova 

ANUNT de participare la procedura de achizitie publica de tip Cererea ofertelor de preturi

ANUNT, INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi

Invitație

Demers gr.1 gr. 2 de participare

DAREA DE SEAMĂprivind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică

ANUNŢ ,INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Contract de antrepriza