Achiziții publice

ANUNT de participare la procedura de achizitie publica de tip Cererea ofertelor de preturi

ANUNT, INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi

Invitație

Demers gr.1 gr. 2 de participare

DAREA DE SEAMĂprivind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică

ANUNŢ ,INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Contract de antrepriza