Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Anunţ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante

Primăria oraşului Leova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 1. Specialist în domeniul juridic;
 2. Specialist în domeniul arhitecturii;
 3. Specialist în domeniul planificării;
 4. Specialist în domeniul achiziției publice;

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22;

Contacte: telefon: 0 (263) 2-39-40

Condiţiile de bază de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate;
 • să fie apt din punct de vedere al sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 11 decembrie 2020, inclusiv, ora 17.00.