Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Raportul pentru Anul 2018

Raportul de activitate a

Primarului orașului Leova

pentru anul 2018

 

Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2018, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, ”Privind administraţia publică locală”, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, cu Planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a Consiliului orăşănesc Leova.

Specialiştii din aparatul Primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea executării deciziilor Consiliului orăşenesc Leova, asigurînd elaborarea proiectului de buget pentru anul 2018, prezentarea  spre aprobare şi executare;

–  Bugetul Primăriei orașului Leova pentru anul 2018  a fost aprobat la partea de venituri în mărime de  16692,2  mii lei ( inclusiv mijloace speciale), bugetul precizat fiind de  19916,3 mii lei ( cu 3224,1 mii lei sau cu 16,2 % mai mult de cel planificat).

– Veniturile totale încasate la contul Primăriei (la situația 31.12.2018) constituie   19268,8 mii lei, sau 96,7 % :

–  inclusiv veniturile proprii             6787,1 mii lei,  ceea ce constituie cu 1094,0 mii lei mai mult ca în anul 2017  ( 5693,1 mii lei);

–  mijloace transmise de la bugetul de stat    12481,7 mii lei, ceea ce constituie cu 1482,5 mii lei mai mult ca în anul 2017 (10999,2 mii lei).

Pentru amenajarea oraşului Leova, au fost valorificate mijloacele financiare în sumă de 8260,6  mii lei, inclusiv:

– Construcția colector, consolidarea malurilor canal ape pluviale  2585,1 mii lei;

– Achitarea serviciilor prestate de Î.M. ,„Salubr-Leova” –                 725,6  mii lei;

– Achiziționată autospeciala de evacuare a deșeurilor –                   500,0 mii lei;

– Pavarea (1140 m²)  drumurilor pietonale  –                                     373,0 mii lei;

– Achiziționarea pubelelor de stocare a deșeurilor (565 buc.)          226,0 mii lei;

– Reparația 2 platforme depozitare deșeuri  –                                      14,9 mii lei;

– Curățarea canalelor de acumulare ape pluviale –                             23,4 mii lei;

– Restabilirea canalului (centurii) de evacuare apelor pluviale –        6,0 mii lei;

– Plombarea străzilor, marcajul rutier, instalare semne rutiere       182,7 mii lei;

– Reparaţia şi intreţinerea străzilor (lucrări de reprofilare)          – 3145,8 mii lei,

– Construcția rețelei de iluminare stradală –                                   178,8  mii lei;

– Reparația Tabăra pentru Copii –                                                      80,0 mii lei;

– Reparația acoperișului,  Stația de tratare a apei        –                100,0 mii lei;

– Servicii de autoturn –                                                                       27,0 mii lei;

– alte cheltuileli pentru amenajarea oraşului (reparația semnelor rutiere, instalarea şi repararea scaunelor, cheltuieli de proiectare și expertiză,  altele)  – 92,3   mii lei.

 

Au fost alocate surse financiare pentru:

Reparaţii și investiții în  instituţiile subordonate Primăriei or. Leova –   529,8 mii lei (reparaţii curente şi capitale):

 1. Grădiniţa nr.1 – 39,1 mii lei (reparația pavilioane, echipament),
 2. Grădiniţa nr.2 – 126,5 mii lei (rețele termice interne, materiale);

III. Școala Sportivă –  192,6  mii lei (pavaj, reparații interioare și exterioare);

 1. Casa de Cultură – 75,2 mii lei, inclusic – 24,6 mii lei (costume naționale); 50,6 mii lei (reparația pragului)
 2. Casa de Creaţie – 9,4 mii lei;
 3. Centrul ”Speranța” – 12,6 mii lei (reparație curentă);

VII. Stadionul orășenesc – 61,6 mii lei (construcția gard – teren sportiv);

VIII. Centrul Tînărul Naturalist – 12,8 mii lei (materiale de construcție).

– Activităţile culturale ( tineret şi sport )  –   86,7   mii lei;

Amenajarea oraşului, la capitolul salubrizare, inverzire, reparaţie  întreţinerea şi  iluminarea străzilor reprezintă obiectivele prioritare pentru APL.

Pentru perioada 2019, aparatul Primăriei oraşului Leova, are ca obiectiv următoarele activităţi :

 • Asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din teritoriu pe parcursul întregului an bugetar;
 • Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct şi  canalizare;
 • Reparaţia şi întreţinerea străzilor;
 • Construcția continuă a Cimitirului nou orășenesc;
 • Extinderea iluminatului stradal pe tot teritoriul oraşului;
 • Atragerea investiţiilor prin intermediul diferitor proiecte;
 • Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.
 • Asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii municipale care prestează servicii populaţiei;
 • și altele.