Mesajul Primarului

VG 2015 ROM (3) (2)

Bine v-am găsit pe pagina noastră!

Sperăm ca informaţiile despre localitate să prezinte interes pentru Dumneavoastră. Dorim foarte mult să ne cunoaşteţi mai bine localitatea, istoria, tradiţiile, oamenii şi tot ce avem mai frumos. Din acest moment, băştinaşii aflaţi departe de locurile natale, vor avea posibilitatea virtual să revină acasă. Fiecare din noi, indiferent de timp, spaţiu şi alte circumstanţe, trăieşte o nostalgie după potecile pe care tălpile lor nu le-au sărutat ani în şir, fiind aruncaţi de valurile vieţii în cele patru părţi ale lumii. Suntem o comunitate deschisă spre colaborare, aşa că aşteptăm opiniile şi sugestiile Domniilor Voastre.

Cu respect,  Vitalie Gargaun Primar

 

Ultimile știri

Declarația privind buna guvernare

 

ANUNȚ / INVITAȚIE DE PARTICIPARE

337-02/1-24 din 06.03.2017 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare   [Formatul documentului nu va fi modificat]   1.    Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova 2.    IDNO: 1007601004135 3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare 4.    Obiectul achiziției: Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova 5.    […]

Declarația privind buna guvernare

Raportul Primarului orașului Leova pentru anul 2016

    Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2016, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederile Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, în corespundere cu  prevederile legislaţiei în vigoare, de planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc. Specialiştii din aparatul primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea […]

Anunț

Primăria or.Leova anunță concurs pentru ocuparea funcția vacanta de funcția de jurist primăria or.Leova, director Grădiniţa de copii: nr.1 or. Leova, str. A. Marinescu nr. 1. Candidații pot depune dosarul în termen de 20 de zile din data publicării. Relații la tel : 026322003